VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 16-09-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

Agenda 16-09-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst algemene voorbereidende vergadering d.d. 23 juni 2014 en 26 augustus 2014.

 

Bestanden

Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 23 juni 2014

Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 26 aug 2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 juli 2014.

5.2 Voortgangsrapportages toezeggingen en overzichten aangenomen moties.

 

Bestanden

5.1 Toezeggingen raadsvergadering 09-07-2014

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 75.000,00 voor het automatiseren van de inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.

Behandeltijd: 20.00u-20.30u.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER VAN EERSEL

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting vergadering.