Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Werk en inkomen » Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

De gemeente Weert is aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Limburg en Jeugdsportfonds Limburg. Dankzij deze fondsen krijgt jeugd de kans om deel te nemen aan cultuur- en sportactiviteiten. Het gaat daarbij om kinderen en jeugd uit gezinnen in Weert die om financiële redenen hier zelf niet toe in staat zijn. Het Jeugdcultuurfonds Limburg geeft kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar de kans om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, kunstatelier, muziekvereniging of dansschool. Het Jeugdsportfonds Limburg creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 21 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Misschien kunt u ook gebruiken maken van andere regelingen. Kijk daarvoor eens in het Kindpakket. Ook kunt u kijken op de website van Stichting Leergeld. Deze stichting biedt kinderen kansen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Waardevol voor jeugd

De mogelijkheid tot deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. “Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat.” Deze toepasselijke slogan van het Jeugdcultuurfonds geeft treffend weer wat de betekenis van kunst- en cultuurdeelname voor een kind is. Kinderen en jongeren die leven rondom de armoedegrens krijgen vaak niet de kans om lid te worden van een vereniging of les te nemen aan de muziekschool. Cultuurparticipatie draagt bij aan een positief gevoel van eigenwaarde, het bieden van structuur in een weekprogramma, het versterken van het sociale netwerk en in het algemeen een verbreding van de kijk op de wereld.

Logo Jeugdcultuurfonds Limburg

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Logo Jeugdsportfonds

Werkwijze

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Dit zijn professionals die het gezin goed kennen en betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind of de jongere. Bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, de jeugdhulpverlener, de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts of de huisarts. Ouders kunnen zelf dus geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Kinderen die voor financiële ondersteuning uit het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds in aanmerking komen, komen uit een gezin met minder draagkrachtige ouders. Voor het Jeugdcultuurfonds betekent dit ouders met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is, voor het Jeugdsportfonds geldt een inkomensgrens van maximaal 110%. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is per kind maximaal € 450,- per jaar, uit het Jeugdsportfonds € 225,-. Deze vergoeding wordt niet aan het kind of ouder verstrekt, maar rechtstreeks overgemaakt aan de instelling, vereniging of sportwinkel.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl of limburg.jeugdsportfonds.nl.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten