Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Bestemmingsplannen » Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 april 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex’. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Toelichting op het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex

In het beeldkwaliteitsplan wordt een aantal ruimtelijke kenmerken benoemd ten aanzien van de openbare ruimte, de privé-erven en de bebouwing. Per onderdeel zijn specifieke kenmerken opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Deze kenmerken vormen een toetsingskader bij de vergunningaanvragen voor het bouwen. Het beeldkwaliteitsplan beoogt in te spelen op het bosrijke karakter van het gebied en dit te behouden en te versterken.

Raadplegen, indienen inspraakreactie

Met betrekking tot het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex’ kan gedurende voornoemde periode door eenieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het beeldkwaliteitsplan is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie bestand onderaan de pagina).

Voor het naar voren brengen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail een inspraakreactie in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders stelt een Eindverslag inspraak vast met betrekking tot de ingekomen inspraakreacties, dat ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.

Weert, 13 maart 2019

Ontwerp bestemmingsplan

BestandGrootte
 Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling MOB-complex.pdf 2.49 MB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten