Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Structuurvisies » Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 april 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp-Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op deze pagina.

Ligging plangebied en strekking ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Weert. In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2018 tot en met 2021) en met een doorkijk naar de lange termijn vastgelegd.

Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op kwalitatieve groei. De ontwerp Structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vindt en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden over waar wel en waar geen woningen meer gewenst zijn. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de Structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De ontwerp Structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel.

Raadplegen, indienen zienswijze

Met betrekking tot de ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 kan gedurende voornoemde periode door eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar op deze website (zie bestanden onderaan deze pagina) en via de website Ruimtelijke plannen. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.SVWonenML-ON01.

Het is niet mogelijk per e-mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders stelt een Eindverslag inspraak vast met betrekking tot de ingekomen zienswijzen, dat ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de vaststelling van de visie. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.

Weert, 6 maart 2019

Downloads

BestandGrootte
 01 Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021.pdf 1,016.02 kB
 02 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 1 Echt-Susteren.pdf 2.48 MB
 03 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 2 Leudal.pdf 5.38 MB
 04 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 3 Maasgouw.pdf 1,005.58 kB
 05 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 4 Nederweert.pdf 995.40 kB
 06 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 5 Roerdalen.pdf 957.98 kB
 07 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 6 Roermond.pdf 1.77 MB
 08 Ontwerp Structuurvisie Wonen ML 2018-2021 - Bijlage 7 Weert.pdf 1.43 MB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten