Ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan 31 Weert

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Bestemmingsplannen » Ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan 31 Weert

Ontwerp bestemmingsplan Diesterbaan 31 Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 april 2019, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het voormalige mobilisatiecomplex tot 43 bouwkavels voor ruimte voor ruimte woningen, inclusief de bijbehorende infrastructuur en met respect voor de aanwezige groenstructuur.

Raadplegen, indienen zienswijze

Het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via: deze website (zie bestanden onderaan de pagina) en op Ruimtelijke plannen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (14 maart 2019 tot en met 24 april 2019) kunnen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Weert, 13 maart 2019

Ontwerp bestemmingsplan

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Ontwerp besluit.pdf 46.84 kB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Regels.pdf 1.21 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Toelichting.pdf 3.34 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Verbeelding.pdf 399.58 kB

Bijlagen

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 1 Notitie bodem.pdf 2.20 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 2 Archeologisch onderzoek.pdf 7.53 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 3 Infiltratieonderzoek en waterparagraaf.pdf 5.67 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 4 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.pdf 855.52 kB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 5 Quickscan flora en fauna.pdf 1.64 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 6 Nader ecologisch veldonderzoek.pdf 1.41 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 7 Akoestisch onderzoek.pdf 4.88 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 8 Besluit m.e.r. beoordeling.pdf 577.20 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten