Ontwerp omgevingsvergunning 'Julianastraat 26 Stramproy', Weert

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Omgevingsvergunningen » Ontwerp omgevingsvergunning 'Julianastraat 26 Stramproy', Weert

Ontwerp omgevingsvergunning 'Julianastraat 26 Stramproy', Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 april 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’ met bijbehorend ontwerp besluit en stukken. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op deze pagina.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’

Het plangebied ligt aan de Julianastraat 26 te 6039 AJ Stramproy. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van 10 appartementen en het verplaatsen van de uitweg.

Raadplegen, indienen zienswijze

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’ met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar op deze website (zie bestanden onderaan deze pagina) en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBJulianastraat26-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (7 maart 2019 tot en met 17 april 2019) kunnen ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 221. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. De zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht. 

Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend. 

Weert, 6 maart 2019

Ontwerp omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 01 Ontwerp besluit.pdf 339.85 kB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 02 Aanvraag.pdf 105.17 kB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 03 Bestaande bebouwing.pdf 550.60 kB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 04 Bestektekening.pdf 1.12 MB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 05 Bouwbesluit.PDF 140.46 kB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 06 Bouwbesluittekening.pdf 5.89 MB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 07 Constructietekening zoldervloer en kapplan.pdf 1.23 MB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 08 Contsructietekening fundering en 1e verd. vloer.pdf 1.55 MB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 09 EPG.PDF 599.52 kB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 10 Principedetails.pdf 225.02 kB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 11 Ruimtelijke onderbouwing.pdf 11.17 MB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 12 Statische berekening.pdf 2.20 MB
 Omgevingsvergunning Julianastraat 26 - 13 Trappen.pdf 93.18 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten