Vroegsignalering huurschulden

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Werk en inkomen » Vroegsignalering huurschulden

Vroegsignalering huurschulden

Preventieve aanpak betalingsachterstanden

Huisuitzettingen vanwege huurachterstand hebben vaak een grote impact op huurders. Vooral als het gezinnen met jonge kinderen betreft. Sinds 13 februari 2017 werkt de gemeente Weert samen met woningstichtingen Wonen Limburg en St. Joseph en het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in het convenant Vroegsignalering huurschulden.

Het doel van het convenant is huurders van Wonen Limburg en Woningstichting Sint Joseph die kampen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium te signaleren. Deze huurders ontvangen vervolgens passende ondersteuning bij hun financiële problemen. Gestreefd wordt om het aantal gedwongen huisuitzettingen hiermee te verminderen.

Sinds een aantal jaren staat armoedebestrijding landelijk hoog op de agenda. Het voorkomen van schuldenproblematiek past in de preventieve aanpak van de gemeente en samenwerkende partners.

Aanpak

Om te voorkomen dat schulden oplopen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in gesprek te komen met huurders. De verhuurders geven maandelijks aan de gemeente door welke huurders een huurachterstand hebben. Huurders zijn hierover geïnformeerd.

Huurders met betalingsachterstanden en een uitkering via de Participatiewet ontvangen een uitnodiging voor een gesprek met een regisseur Participatie. Om verdere huurachterstanden te voorkomen kan daarnaast de huur worden ingehouden op de lopende uitkering.

Huurders met betalingsachterstanden die geen uitkering ontvangen via de Participatiewet worden overgedragen aan het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het Algemeen Maatschappelijk Werk inventariseert de problematiek en ondersteunt huurders waar mogelijk. Indien noodzakelijk schakelen zij hulp in van andere deskundigen.

Huishoudens met minderjarige kinderen krijgen prioriteit. Armoede heeft immers een grote impact op de kansen van kinderen.

Privacy

Bij de voorbereiding van de werkwijze is de privacy van de huurders geborgd. In het convenant is opgenomen welke convenantpartner welke gegevens uitwisselt en met welk doel. De gemeente Weert is eindverantwoordelijke van het convenant en heeft het convenant ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als extra waarborg werken de convenantpartners met een beveiligd systeem. Dat is speciaal ontworpen voor een juridisch correcte manier van gegevensuitwisseling. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten