Weert-West

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Projecten » Weert-West

Weert-West

Weert-West is grofweg het gebied dat bestaat uit het terrein van de voormalige Koninklijke Militaire School, de voormalige locatie van het Bisschoppelijk College aan de Nelissenhofweg en de Lichtenberg. Er spelen verschillende ontwikkelingen in dit gebied en diverse partijen hebben zich bij de gemeente gemeld met ideeën. Deze worden individueel bekeken maar uiteraard ook in samenhang met elkaar. Alle ontwikkelingen in dit gebied samen verenigen we onder de naam ‘Weert-West’.

Over Weert-West

De plannen hebben een bovenregionale relevantie waarbij Weert op een aantal plannen ook steun krijgt vanuit de Provincie Limburg. Belangrijk is dat de plannen nieuwe functies bevatten en daarmee niet concurrerend werken voor zaken die we in Weert al hebben. De plannen zijn een aanvulling op bestaande Weerter verenigingen, organisaties en bedrijven en zorgen derhalve ook voor nieuwe werkgelegenheid.

De besproken plannen staan hieronder beschreven in een notendop, maar worden ook in beeld gebracht in dit Youtube-filmpje.

Weert-West Totaaloverzicht

Totaaloverzicht van plangebied 'Weert-West'.

Campus voor paardensport

Rob Ehrens is de bondscoach van de Nederlandse paardensport. Op het voormalige College-terrein naast de kazerne heeft hij inmiddels een paardenfokkerij/stoeterij gerealiseerd. Dit past uitstekend bij de huidige paardenactiviteiten die reeds plaatsvinden in Weert. De naastgelegen sportvelden zullen worden gebruikt voor paardenevenementen. Daarbij wil men in de naastgelegen villa een verblijf voor ruiters realiseren. Vanuit het onderwijs (Citaverde en KNHS) wil men in Weert leer-/werkplekken realiseren voor studenten die verder willen in de paardensport. Al met al ontstaat er dan een Hippische Campus.

Lichtenberg en Boostenzalen

De gemeente Weert heeft een ruilovereenkomst gesloten met Stichting Provisus St. Jozef, die gaat over het complex De Lichtenberg en het evenemententerrein aan de Kazernelaan. Daarnaast heeft de gemeente een verkoopovereenkomst gesloten met Stichting Horne Quartier, die gaat over het complex De Lichtenberg inclusief de Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, De Helmonder en de Boostenzalen. De gemeenteraad is hier op 29 maart 2017 mee akkoord gegaan. Wel heeft de raad ‘wensen en bedenkingen’ geuit. Hier is rekening mee gehouden. Het college van B&W heeft op 11 april 2017 de ruil- en verkoopovereenkomst ondertekend. De feitelijke notariële levering heeft begin juli 2017 plaatsgevonden.

Trainingscentra voor sport

Bij het College wil de gemeente RTC’s (Regionale TrainingsCentra) realiseren voor de handboogsport. Ook voor de paardensport ontstaat met de komst van Rob Ehrens een dergelijk centrum. Tevens bekijkt de gemeente samen met de Provincie Limburg en Stichting Topsport Limburg om in Weert een sporttak overstijgend centrum te vestigen dat zich richt op o.a. mentale en fysieke coaching en een sportmedische training.

Zandwinning CZW en Straalbedrijf Cuypers

Het dagstrand bij de Centrale Zandwinning (CZW), in de volksmond het 'Blauwe Meertje' genoemd, is sinds juni 2017 beperkt open. De Centrale Zandwinning Weert is eigenaar van de grond en de exploitant is Kuypers Kessel. Voor meer info en de openingstijden, zie de website van Het Blauwe Meertje. De ontzanding gaat overigens nog meerdere jaren door, maar er wordt nu wel gewerkt aan een afwerkingsplan dat na afloop van de ontzandings-concessie dient te worden uitgevoerd. Het nabijgelegen straalbedrijf Cuypers heeft besloten om haar locatie te verhuizen. Over de toekomst van het monument Beauchamp, alwaar het straalbedrijf gevestigd is, wordt door de eigenaren nog nagedacht, maar de ontwikkelingen zien er positief uit.

Van Horne Kazerne

Op 14 maart 2016 vond de officiële overdracht plaats van de Van Horne Kazerne aan Stichting Horne Quartier (HQ). De ondertekening gebeurde door het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Weert en Stichting Horne Quartier. Het college van B&W hierover: “De overdracht van de kazerne is een buitengewoon grote en belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Weert. De plannen van HQ zijn een geweldige impuls voor Weert op de lange termijn. Het gaat om nieuwe, innovatieve en bovenregionale activiteiten en een groei van de werkgelegenheid. In vijf jaar tijd gaat het om een groei van ca. 150 arbeidsplaatsen op het gebied van educatie, sport, zorg en ontwikkeling.”
Op het terrein komen 5 pleinen. Ten eerste het COA-plein. Sinds september 2015 is voor de duur van 5 jaar in een deel van de voormalige kazerne het Asielzoekerscentrum Weert gevestigd. Alle info daarover kunt u vinden op de speciale pagina www.weert.nl/azc. Na 2020 heeft HQ andere plannen met dat deel van de kazerne. Ten tweede is er een Educatieplein waar een Internationale Opleiding Veiligheid gevestigd wordt voor 5.000 cursusplaatsen per jaar. Deze instelling heeft behoefte aan een ruimte voor het verzorgen van lessen, sport- en outdoorfaciliteiten en overnachtingsplekken. Er komt een Zorgplein waar een zorginstelling in het kader van Post Traumatische Stress behandelplaatsen realiseert. Ook zijn er plannen voor intramurale zorg en wen kennis- en expertisecentrum op het gebied van dementie. Op het Ontwikkelingsplein komt een Biobased Academy die zich buigt over veelal maatschappelijke vraagstukken zoals vermindering van afval en vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen. Op het Sportplein wil men een bovenregionale sportcampus opzetten die ook geschikt is voor medegebruik door sportverenigingen en (top)sport in Weert en de bezoekers/bewoners van de andere pleinen.

Ontwikkelkader

In het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Weert 2025 is opgenomen dat voor Weert-West een plan van aanpak/strategische visie opgesteld wordt voor het kerngebied Lichtenberg, KMS en aanpalend het gebied Kanaalzone 2. Grote delen van het plangebied zijn in eigendom bij particuliere initiatiefnemers met ieder hun eigen plannen en tijdsplanning. Om de verschillende initiatiefnemers te stimuleren om te komen tot hoogwaardige ruimtelijke ontwikkelingen is het ontwikkelkader opgesteld dat gehanteerd wordt als inspiratiekader.
Met het ontwikkelkader deelt de gemeente de doelen en ambities voor Weert-West. De gemeente Weert wil met dit document ‘het goede gesprek’ voeren met marktpartijen. Aan de voorkant van ontwikkelingen is het voor ontwikkelende partijen kenbaar welke ingrepen van belang zijn om te komen tot een landschapspark met ruimte voor maatschappelijke, commerciële en recreatieve voorzieningen met (boven)regionale betekenis.

 Ontwikkelkader Weert-West (pdf-bestand)
 Factsheets milieuscan (presentatie) (pdf-bestand)

Informatieavonden

De gemeente Weert heeft reeds drie informatieavonden georganiseerd over de ontwikkelingen in het gebied. De presentaties die zijn gehouden, kunt u onderaan deze pagina downloaden. Onder andere elementen uit de structuurvisie 2025 en het bestemmingsplan kunt u daarin terug zien. Deze plannen vormen de basis voor de herontwikkeling van het gebied Weert-West. De gebiedsvisie maakt duidelijk welke activiteiten zich in het totale gebied kunnen ontwikkelen.

Nieuwsbrief

Nieuws over Weert-West zenden we per e-mail toe aan geïnteresseerden. Heeft u hier interesse in? Geef dan uw naam en e-mailadres door via een e-mail aan weertwest@weert.nl. We zetten uw gegevens dan op onze verzendlijst.

Vragen?

Heeft u vragen? Richt u zich dan tot Raymon Blondel, projectmanager Weert-West. Hij coördineert alle ontwikkelingen in het gebied. U kunt hem bereiken via weertwest@weert.nl, tel. (0495) 575 000.

Downloads

BestandGrootte
 Weert-West - 01 Presentatie informatieavond 24-03-2015.pdf 1.75 MB
 Weert-West - 02 Verslag informatieavond 24-03-2015.pdf 41.39 kB
 Weert-West - 03 Presentatie informatieavond 11-01-2016.pdf 3.89 MB
 Weert-West - 04 Verslag informatieavond 11-01-2016.pdf 281.80 kB
 Weert-West - 05 Presentatie informatieavond 20-03-2017.pdf 14.63 MB
 Weert-West - 06 Verslag informatieavond 20-03-2017.pdf 62.72 kB
 Weert-West - 07 Ontwikkelkader.pdf 15.39 MB
 Weert-West - 08 Factsheets milieuscan (presentatie).pdf 2.14 MB
 Weert-West - 09 Herinrichting Weert-West.pdf 10.26 MB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten