Windenergie

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Duurzaamheid » Windenergie

Windenergie

Foto van een windmolen.

Nadat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Weert, Leudal, Peel en Maas en Nederweert al ingestemd hadden met het mogelijk ontwikkelen van windparken, is nu ook de raad van gemeente Weert hiermee akkoord. De gemeenteraad van Weert zei op 20 juli 2016 ‘ja’ tegen deze duurzame energiebron in de eigen gemeente.

Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en de provincie Limburg willen invulling geven aan het vraagstuk rond duurzame energie. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. De vier gemeenten en de provincie Limburg hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben deze partijen uitgangspunten op papier gezet, met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen.

Uitgangspunten

De raad van de gemeente Weert is nu akkoord met deze uitgangspunten voor het ontwikkelen van windparken.
De uitgangspunten, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, op een rij:

 1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.
 2. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
 3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). 
 4. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
  - In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.
  - De bebouwde en onbebouwde gronden die nodig zijn voor de realisatie van windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.
  - Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
 5. De vier gemeenten hebben gezamenlijk de voorliggende uitgangspunten opgesteld en wisselen kennis en ervaringen uit.
 6. Gemeenten werken samen bij de ontwikkeling van gemeentegrensoverschrijdende locaties.

Proces van realisering

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten (zie raadsvoorstel en de bijlage bij het raadsvoorstel) kan verder worden gegaan met het proces van realisering. De uitgangspunten vormen de voorwaarden waaraan partijen die een windpark willen ontwikkelen zich moeten houden. Het is aan partijen die een initiatief hebben om tot een windpark te komen om een plan te ontwikkelen.

Onderaan deze pagina is een matrix te downloaden met daarin de handleiding voor bekijken van de ingediende initiatieven voor het realiseren van windenergie. De reeds bekende uitgangspunten en bijbehorende richtlijnen zijn blijvend de basis voor het tegen het licht houden van ingediende initiatieven. De matrix is hier een afgeleide van.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen de gemeenten Weert, Leudal, Peel en Maas en Nederweert is op 3 april 2017 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Nadat eerder al uitgangspunten op papier werden gezet, zijn er verdere afspraken gemaakt. De gemeenten stimuleren de ontwikkeling van tenminste één windenergieproject per gemeente. Met de provincie is afgesproken dat in de deelnemende gemeenten geen inpassingsplan wordt toepast. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is hieronder te downloaden.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten