Aangepaste dienstverlening gemeente in verband met corona

18-3-2020

Poster over het coronavirus.

Poster over het coronavirus.

De gemeente Weert past de dienstverlening voor haar inwoners aan in verband met het coronavirus. Dat geldt ook voor de openingstijden van de balies voor de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. De gemeente volgt de richtlijnen op van het RIVM en de landelijke overheid. De meeste werknemers van de gemeente werken thuis. De aanpassingen duren in elk geval tot en met maandag 6 april 2020.

We vragen u om alleen naar het stadhuis te komen als dat echt noodzakelijk is. Stel uw aanvraag uit, als dat kan. Is dat niet het geval, regel uw zaken dan digitaal via de website van de gemeente of telefonisch. Daarnaast doen we een dringende oproep om thuis te blijven als u de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Hoe en wanneer zijn we bereikbaar?

  • Vanaf nu werken we bij de gemeente uitsluitend op afspraak tussen 9.00 en 12.30 uur. Daarna is het stadhuis gesloten. De vrije inloop (dat is zonder afspraak langs komen) is niet meer mogelijk. Een afspraak kunt u telefonisch maken, (0495) 575 000, of via www.weert.nl/afspraken.
  • De dependance van Burgerzaken in Stramproy (vrije inloop) is gesloten. Bezoekers kunnen, na telefonisch overleg met de gemeente, terecht in Weert. Hier liggen ook de documenten die in de dependance Stramproy zouden worden afgehaald.
  • Alle eerder gemaakte afspraken vanuit Werk, Inkomen en Zorg komen ook te vervallen. Heeft u wel een afspraak staan, dan nemen we telefonisch contact met u op om een alternatief met u af te spreken. De uitkeringen en de Wmo dienstverlening lopen gewoon door.
  • Het loket `Bouwen’ is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Geen bijeenkomsten en externe overleggen

Alle door de gemeente Weert zelf geplande bijeenkomsten en externe overleggen gaan tot en met 6 april 2020 niet door. Dit geldt ook voor gemeentelijke bijeenkomsten en overleggen met minder dan 100 personen. Weerter organisaties die bijeenkomsten organiseren moeten hierin ook hun eigen afweging maken.

Geen huisbezoeken

De medewerkers van de gemeente die normaal gesproken mensen thuis bezoeken, doen in ieder geval tot en met 6 april 2020 geen huisbezoeken. Waar mogelijk, voeren we de gesprekken via de telefoon. Hierdoor beperken we het fysieke contact met onze klanten tot een minimum. Heeft u hulp of ondersteuning nodig, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen via tel. (0495) 575 000 (kies in het menu voor De Vraagwijzer).

De aanbieders van zorg zijn op dit moment overbelast. Mogelijk krijgt u daardoor niet altijd de gebruikelijke zorg en ondersteuning die u gewend bent. Ook kan een zorgaanbieder het bezoek aan u thuis zoveel mogelijk beperken. We kunnen dat onder de huidige omstandigheden niet voorkomen. We vragen u bij onduidelijkheden in de zorgverlening contact met uw aanbieder op te nemen en niet naar de gemeente te bellen.

Sluiting

De gemeentelijke sportaccommodaties, het Gemeentearchief en de Kinderboerderij zijn t/m 6 april 2020 gesloten.

Milieustraat en afvalinzameling

De Milieustraat blijft open en ook het afval wordt gewoon opgehaald. Voor de openingstijden, zie deze pagina.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het coronavirus? Op de pagina www.weert.nl/coronavirus of de website van GGD Limburg-Noord kunt u meer lezen. GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via informatienummer (088) 11 91 990. Ook kunt u op de website van het RIVM veel gestelde vragen en het laatste nieuws over het virus terugvinden. Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid tevens een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond en blijf thuis!