Baatbelasting

Als u een woning of een bedrijf heeft en u heeft voordeel van het realiseren van een openbare voorziening, dan kan de gemeente u vragen baatbelasting te betalen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een riool in het buitengebied of een fietspad in uw woonwijk. Een aanslag baatbelasting wordt alleen opgelegd aan eigenaren en niet aan gebruikers (huurders).

De hoogte van de baatbelasting wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke verordening. In deze verordening is ook geregeld wie een aanslag krijgt. Vaak wordt het hele bedrag in één keer aan de belastingplichtigen opgelegd (een aanslag ineens).

Heeft u een aanslag voor baatbelasting ontvangen?

  • U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de (eerste) aanslag bij de gemeente informeren of het mogelijk is het bedrag in termijnen te betalen.
  • Mocht u het niet met de aanslag eens zijn dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaar richt u dit aan de Heffingsambtenaar. In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:
    - Uw naam en uw adres.
    - De dagtekening van de aanslag.
    - Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
    - De reden van het bezwaar (de motivering).

Verkoop huis?

Als u tussentijds uw huis verkoopt en de baatbelasting is nog niet afbetaald, dan zal de nieuwe eigenaar hiermee worden geconfronteerd. Om onenigheid te voorkomen, raden wij u aan de koper van uw woning hierover vooraf te informeren.