Beheervisie binnenstad Weert

Weert heeft een mooie binnenstad, waar de stad trots op mag zijn. Om deze mooie binnenstad te behouden heeft de gemeente haar visie daarop, ‘Beheervisie Binnenstad Weert’, geactualiseerd. Hierin staat hoe de openbare ruimte in de binnenstad eruit zou moeten zien. Ook zijn er verschillende acties en maatregelen genomen om de kwaliteit in de binnenstad te kunnen behouden en zo nodig te verbeteren.

Visie op openbare ruimte

Met de beheervisie wil de gemeente bereiken dat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt voor huidige en potentiële bezoekers, bewoners en ondernemers. Daarom is het van belang dat de openbare ruimte schoon is en dat de bestrating van duurzame kwaliteit is. Ook is in de visie opgenomen dat de binnenstad een herkenbare, eigen identiteit dient te hebben, waarbij de kwaliteit van de gevels erg belangrijk is. De binnenstad dient te functioneren als multifunctionele verblijfsruimte, wat betekent dat mensen niet alleen moeten kunnen werken, winkelen, naar evenementen kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Deze activiteiten moeten met elkaar kunnen worden gecombineerd. Voor ieder wat wils dus.

Acties en maatregelen

Om ervoor te zorgen dat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt, zijn er maatregelen opgesteld en worden diverse acties uitgevoerd. Bij deze maatregelen kan men bijvoorbeeld denken aan regels over wanneer in de binnenstad mag worden gefietst of met de auto mag worden gereden, maar ook aan eisen voor terrassen, uitstallingen, reclame-uitingen, etc. Daarnaast zijn er verschillende acties in de beheervisie opgenomen die dit jaar zullen worden uitgevoerd om de binnenstad nog verder te verbeteren.

Nieuwsgierig?

De ‘Beheervisie Binnenstad Weert’ kunt u onderaan deze pagina downloaden.
In hoofdstuk 2 en 3 kunt u meer lezen over de beschrijving van de binnenstad en de visie op de openbare ruimte. In hoofdstuk 4 vindt u het uitvoeringsprogramma 2013-2014, waarin de acties en maatregelen worden genoemd die zijn bedoeld om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Downloads

Bestand Grootte
Beheervisie Binnenstad Weert.pdf (5.42 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.