College BenW en besluitenlijsten

U bevindt zich hier: Home » Gemeente en bestuur » College BenW en besluitenlijsten

College BenW en besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdagochtend. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld. Ondersteunend zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde collegecommissies.
De besluitenlijsten van B&W, agenda's en verslagen van de gemeenteraad en audio-opnamen van vergaderingen of andere documenten van de raad of commissies zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015.
Zoekt u oudere B&W-besluitenlijsten? Die zijn te vinden via het archief op deze website.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders is te vinden op deze pagina op de website gemeenteraad.weert.nl.

Samenstelling B&W en nevenfuncties

De partijen VVD, Weert Lokaal, SP en CDA leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Als u op een van de links klikt, openen de gegevens in het bestuurlijk informatie systeem. U kunt dan u per persoon de contactgegevens zien en een overzicht van nevenfuncties.

Burgemeester
A.A.M.M. (Jos) Heijmans

Wethouders
drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls (Weert Lokaal)
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (Weert Lokaal)
drs. P. (Paul) Sterk
T.E.C. (Tessa) Geelen MSc. (CDA)
drs. W.P.J (Wendy) van Eijk (VVD)

Gemeentesecretaris
G. (Bertus) Brinkman

College van burgemeester en wethouders (foto Irene van Wel).

College van burgemeester en wethouders, met van links naar rechts: gemeentesecretaris Bertus Brinkman, wethouder Geert Gabriëls, wethouder Wendy van Eijk, burgemeester Jos Heijmans (midden), wethouder Tessa Geelen, wethouder Paul Sterk en wethouder Martijn van den Heuvel (foto Irene van Wel).

Afspraak

Voor een eventuele afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.

Contactgegevens bestuurssecretariaat

Adres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 0495 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl
Let op! Formele reacties, zoals bijv. bedenkingen / zienswijzen of bezwaarschriften, dient u in de vorm van een ondertekende brief of fax te zenden aan: College van B&W, gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert, fax: (0495) 541 554.

Links

 Adressenlijst Gemeenteraad-Commissies-College-Griffie 2018-2022
  Coalitieprogramma 2018-2022
 Historisch overzicht van wethouders vanaf 1801
 Historisch overzicht van burgemeesters vanaf 1800
 Portefeuilleverdeling BenW 2018-2022
 Vergaderschema raad en raadscommissies

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten