Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 (en exploitatieplan)

Het bestemmingsplan is:

  • vastgesteld op 6 juli 2011
  • in werking getreden op 31 oktober 2011
  • op 5 september 2012 onherroepelijk geworden met uitzondering van de bestemming 'Kantoor', deze is door de Raad van State doorgehaald

Het beeldkwaliteitsplan is herzien en op 28 mei 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Vastgesteld bestemmingsplan

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 01 Toelichting.pdf 2.08 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 02 Bijlagen bij toelichting.pdf 36.60 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 03 Regels.pdf 362.53 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 04 Bijlagen bij regels.pdf 882.52 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 05 Verbeelding.pdf 599.84 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 06 Raadsbesluit.pdf 1.14 MB

Ontwerp bestemmingsplan

BestandGrootte
 Ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 01 Toelichting.pdf 1.43 MB
 Ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 02 Regels.pdf 130.66 kB
 Ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 03 Bijlage 1 bij regels.pdf 222.52 kB
 Ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 03 Bijlage 2 bij regels.pdf 15.52 kB
 Ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 04 Verbeelding.pdf 8.94 MB
 Ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - 05 Bijlagen bij toelichting.pdf 29.03 MB

Bijlagen

BestandGrootte
 2011-12-02 (probleeminventarisatie Weert Kampershoek Noord definitief).pdf 4.39 MB
 Beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2.0.pdf 2.43 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Advies Brandweer Limburg-noord (3-12-2010).pdf 748.38 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Akoestisch Ond Industriel (23-02-2011).pdf 3.95 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Akoestisch Ond Wegverkeer (23-02-2011).pdf 2.92 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Archeologisch Inventariserend Onderzoek.pdf 7.51 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Archeologisch Proefsleuvenonderzoek.pdf 2.41 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Archeologische Opgravingen Fase 1.pdf 23.73 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Bodemonderzoek (25-11-2010).pdf 708.74 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Geuronderzoek Veehouderijen (2-12-2010).pdf 2.13 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Onderzoek Externe Veiligheid (2-2011).pdf 782.25 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Onderzoek Luchtkwaliteit (21-02-2011).pdf 7.14 MB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Onderzoek Stikstofdepositie (22-02-2011).pdf 272.72 kB
 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 - Quickscan Flora En Fauna (1-12-2010).pdf 1.39 MB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - 01 Deel A Toelichting.pdf 623.17 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - 02 Deel B Regels.pdf 662.19 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 03 Exploitatieplankaart Versie B 13-05-2011.pdf 1.23 MB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 04 Faseringskaart Versie F 16-06-2011.pdf 967.92 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 05 Toekomstigruimtegebruik Versie B 13-05-2011.pdf 1.23 MB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 06 Inrichtingsplan.pdf 956.88 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 07 Ruimtegebruik.pdf 112.56 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 08 inbrengwaarde.pdf 46.63 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 09 Begroting kostensoorten.pdf 71.12 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 10a Plankostenscan voorblad.pdf 278.64 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 10b Plankostenscan invulblad.pdf 67.25 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 10c Plankostenscan resultaat.pdf 72.81 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 10d Plankostenscan productenlijst.pdf 87.39 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 10e Plankosten.pdf 53.40 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 11 Opbrengsten per eigenaar.pdf 57.75 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 12 Exploitatiebijdrage.pdf 108.14 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 13 Kasstromenoverzicht.pdf 63.81 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Bijlage 14 Renteberekening.pdf 19.54 kB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Inbrengwaarderapport Deel 1.pdf 28.82 MB
 Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 - Inbrengwaarderapport Deel 2.pdf 14.92 MB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.