Controle hondenbelasting van start

1-10-2019

Een hond uitlaten.

Een hond uitlaten.

In de eerste helft van oktober gaan controleurs huis-aan-huis controleren op het bezit van honden in de gemeente Weert. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij alle inwoners van de gemeente aan om te het hondenbezit te inventariseren. Als de controleur bij u aanbelt kan hij zich legitimeren, vraag daar zeker naar. De controle wordt gedaan door het bureau LEGITIEM BV. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW.

De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) voert deze jaarlijkse controle uit. Kijk voor meer informatie over de BsGW of de hondenbelasting op www.bsgw.nl.

Meld uw hond aan!

Iedereen die één of meer honden heeft, is wettelijk verplicht om dit aan te geven. Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld. U kunt een hond ook telefonisch aanmelden, via telefoonnummer (088) 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt.

Belasting betalen voor uw hond(en)

Als u één of meer honden heeft, bent u automatisch belastingplichtig. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl. Als uw hond niet geregistreerd staat, kan alsnog een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor u geen belasting betaalt, dan registreert de controleur deze hond(en) alsnog. Bent u niet thuis als de controleur aanbelt, dan laat de controleur informatie over de hondenbelasting achter bij u thuis.

Voorkom een boete!

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.