Huisnummering, toekenning

Heeft u een nieuw gebouwd huis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? U kunt uw huisnummer bij de gemeente opvragen. Wanneer in bestaande wijken woningen worden gesplitst of als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (veelal appartementen) kunt u bij de gemeente terecht voor nieuwe huisnummers.

Let op. Soms is het nodig om voor een samenvoeging of splitsing een omgevingsvergunning aan te vragen. Kijk voor meer informatie op het omgevingsloket.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en voor de toekenning of wijziging van een huisnummer zijn geen kosten verbonden. Wanneer het nodig is dat een omgevingsvergunning wordt ingediend, bent u kosten op grond van de legesverordening verschuldigd.

Het gevolg van het toekennen van een huisnummer is dat het object afzonderlijk wordt getaxeerd in het kader van de Onroerend Zaak Belasting. Voor bijvoorbeeld een zorgwoning/afhankelijke woonruimte is afzonderlijk rioolheffing en afvalstoffenheffing verschuldigd.

Aanvragen

U kunt uw huisnummer bij de gemeente aanvragen.

Dit doet u door het pdf-bestand 'aanvraag huisnummer' (zie link hierboven in het blok 'online regelen') volledig in te vullen en te voorzien van een duidelijke situatietekening. De stukken kunt u inleveren bij de informatiebalie van Ruimte of opsturen naar de gemeente.

Voorwaarden

De gemeente nummert elk huis en geeft nieuwe straten een naam (bijvoorbeeld naar aanleiding van een omgevingsvergunning). Dit geldt overigens niet alleen voor huizen, maar voor alle panden zoals bedrijfspanden, winkels, kerken, electriciteitshuisjes, garageboxen e.d. Daarnaast worden sommige objecten (lantaarnpalen e.d.) genummerd.

Als er panden gesloopt worden, dan wordt een huisnummer ingetrokken. Wordt op dezelfde plek een weer een pand gebouwd dan wordt er opnieuw een huisnummer toegekend. Dit hoeft niet hetzelfde huisnummer te zijn. Ook bij het samenvoegen van bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden, worden huisnummers ingetrokken.