Milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg Noord, Politie, Gemeente en andere instanties houden toezicht op de naleving van deze regels. Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, kan kunt u dit melden bij de gemeente via telefoonnummer (0495) 575000.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

  • luchtvervuiling;
  • vervuiling van de bodem;
  • stank- of geluidsoverlast.

Toezichthouders

De door Burgemeester en Wethouders aangewezen toezichthouders werken namens de RUD Limburg Noord binnen de gemeente Weert. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
  • geven informatie;
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
  • kunnen monsters (laten) nemen;
  • mogen voertuigen laten stoppen en onderzoeken;
  • vragen om informatie.

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de Politie, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, het Waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.