Weert Zuid - Nieuwsbrief 1

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden Nieuwsbrief

Weert Zuid - Nieuwsbrief 1

Keent, Moesel en Graswinkel

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. Beleidsadviseurs van de gemeente zijn hard aan de slag om in samenspraak met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. Omdat u uw e-mailadres aan ons heeft doorgegeven, krijgt u deze 1e nieuwsbrief. Hierin leest u over:

  • Nieuwsbericht: Microbar 1 augustus 2019 niet dicht
  • Bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’
  • Informatieavonden in april voor verenigingen en inwoners
  • Informatie Weert-Zuid op de website

Nieuwsbericht: Microbar 1 augustus 2019 niet dicht

De Microbar kan na 1 augustus dit jaar in elk geval nog één jaar open blijven. De huuropzegging is namelijk uitgesteld tot 1 augustus 2020. De gemeente wil in het tussenliggende jaar een besluit nemen over de toekomst van de Microbar en buurthuis De Stegel. 

Bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’

Het college van burgemeester en wethouders is 12 maart akkoord gegaan met de bestuursopdracht ‘Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid’ (zie punt 19). In de opdracht staan de richtlijnen waarbinnen het onderzoek moet worden uitgevoerd naar mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendig aanbod van accommodaties in het stadsdeel. Gesprekspartners voor de gemeente bij de uitvoering van de opdracht zijn accommodatieaanbieders in Weert-Zuid, gebruikers van accommodaties, de wijkraden en natuurlijk de inwoners van Weert-Zuid. Woensdag 17 april bespreekt de gemeenteraad de bestuursopdracht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten neemt de raad volgend jaar het definitieve besluit over de best passende oplossing voor Weert-Zuid. 

Informatieavonden in april voor verenigingen en inwoners

In april gaan Lusan Korten en Roel Deneer, beleidsadviseurs van de gemeente Weert, in gesprek met verenigingen in Weert-Zuid en met inwoners. Verenigingen krijgen hiervoor een uitnodiging. Voor inwoners is er een aparte inloopavond. Datum, locatie en tijd voor deze avond worden nog bekend gemaakt. Doel van de bijeenkomsten is om te horen wat er leeft in de wijk. Maak gebruik van de gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan!

Informatie Weert-Zuid op de website

Binnenkort komt er meer informatie over Weert-Zuid op onze website. Nieuws, veelgestelde vragen over ontwikkelingen in de wijk, geplande informatiebijeenkomsten en andere informatie over de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid vindt u dan op de website. 

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101 Weert
Postbus 950, 6000 AZ Weert
Tel. (0495) 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl of gebruik het contactformulier
Twitter: twitter.com/gemeenteweert
Facebook: facebook.com/gemeenteweert
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich hier afmelden of uw instellingen wijzigen.