Weert Zuid - Nieuwsbrief 2

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden Nieuwsbrief

Weert Zuid - Nieuwsbrief 2

Keent, Moesel en Graswinkel

De gemeente Weert werkt aan een herschikking van de maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid. We zijn hard aan de slag om met alle belanghebbenden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

  • Besluit gemeenteraad
  • In gesprek met verenigingen en gebruikers
  • 1 mei inloopavond inwoners
  • Website Weert-Zuid

Besluit gemeenteraad

Gisteren, 17 april, heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht 'Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid' unaniem aangenomen. Ook nam de gemeenteraad een motie aan: in Moesel moet een voorziening blijven met een centrale functie voor de wijk.

We gaan nu mogelijke scenario’s uitwerken. In juni is er een extra informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waarin -op basis van een programma van eisen- mogelijke scenario’s op hoofdlijnen worden voorgelegd. Na de zomer worden inwoners van de wijk hierover bijgepraat.

In gesprek met verenigingen en gebruikers

De gemeente spreekt momenteel met diverse verenigingen en gebruikers in Weert-Zuid. We hebben nog niet met alle partijen aan tafel gezeten. Hebt u nog geen uitnodiging ontvangen voor een gesprek, meld u dan via weertzuid@weert.nl.

1 mei inloopavond inwoners

Zoals u in nieuwsbrief 1 heeft kunnen lezen, gaan we -behalve met verenigingen en gebruikers- nu ook in gesprek met inwoners uit de wijk. Woensdagavond 1 mei organiseren we overlegmomenten voor inwoners van Weert-Zuid die vragen hebben over de toekomst van maatschappelijke accommodaties in de wijk. De locatie van de avond kunnen we u volgende week melden.

De avond, die geen gezamenlijk deel kent, is van 18.30 tot 21.30 uur. Per persoon of groepje van maximaal vijf personen kunt u in gesprek met betrokken beleidsadviseurs van de gemeente. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen spreken, is het gesprek maximaal 20 minuten.

U kunt aangeven op welk tijdstip u wilt komen. Geef via weertzuid@weert.nl door welk tijdstip uw 1e voorkeur heeft. Geef ook een 2e mogelijkheid op. Zijn er teveel aanmeldingen voor 1 mei, dan organiseren we een extra avond. Als u behoefte heeft om verder te praten, wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek.

Er zijn acht momenten gepland. De tijden zijn:

18.30 – 18.50 uur
18.50 – 19.10 uur
19.10 – 19.30 uur
19.30 – 19.50 uur
20.10 – 20.30 uur
20.30 – 20.50 uur
20.50 – 21.10 uur
21.10 – 21.30 uur

Doel van de bijeenkomst is om te horen wat er leeft in de wijk. Maak gebruik van de gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan! Hebt u vragen, maar kunt u 1 mei niet naar de inloopavond komen, mail dan uw vraag naar weertzuid@weert.nl.

Website Weert-Zuid

De website Weert-Zuid: www.weert.nl/weertzuid is in de lucht. Op de site vindt u nieuws en andere informatie over de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid, en vragen met antwoorden over ontwikkelingen in de wijk.

Vragen?

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar weertzuid@weert.nl. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101 Weert
Postbus 950, 6000 AZ Weert
Tel. (0495) 575 000
E-mail: gemeente@weert.nl of gebruik het contactformulier
Twitter: twitter.com/gemeenteweert
Facebook: facebook.com/gemeenteweert
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich hier afmelden of uw instellingen wijzigen.