Omgevingsvergunning Sportstraat, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 5 september 2019 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Sportstraat’ hebben verleend. 

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Sportstraat’

Het plangebied ligt aan de Sportstraat te Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van 16 sociale huurwoningen.  

Raadplegen

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBSportstraat-VA01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (13 september 2019 tot en met 24 oktober 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Weert, 11 september 2019

Vastgestelde omgevingsvergunning

BestandGrootte
Omgevingsvergunning Sportstraat - 01 Besluit.pdf 109.29 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - 02 Aanvraag.pdf 114.73 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - 03 Ruimtelijke onderbouwing.pdf 1.14 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - 04 advies geohydrologie.pdf 438.47 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - 05 Verkennend bodemonderzoek.pdf 5.04 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - 06 Akoestisch onderzoek.pdf 4.24 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - 07 Advies Veiligheidsregio.pdf 207.58 kB

Bijlagen

BestandGrootte
Omgevingsvergunning Sportstraat - Berekening infiltratie.pdf 409.24 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Berekening verdunningsfactor.pdf 414.62 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Brandgedrag.pdf 539.62 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Buitenbergingen.pdf 675.98 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Constructietekeningen.pdf 328.57 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening hoekwoning.pdf 941.29 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening hoekwoningen.pdf 3.65 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening tussenwoning.pdf 941.26 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening tussenwoningen.pdf 3.65 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Fundering en begane grond.pdf 2.13 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Funderingsadvies.pdf 1.46 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Geluidsisolatie vereisten en oplossingen.pdf 679.37 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Geluidsisolatie.pdf 248.37 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Gevels C en D.pdf 1.02 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Gevels en doorsneden.pdf 1.69 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Leverancier.pdf 625.60 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Planning brochure.pdf 9.05 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Principedetails.pdf 1.87 MB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Situatietekening.pdf 626.55 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Statische berekening.pdf 232.43 kB
Omgevingsvergunning Sportstraat - Verdieping en dakaanzicht.pdf 1.51 MB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.