Omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’, Weert

Icoontje waarschuwing. Let op: De omgevingsvergunning is gewijzigd vastgesteld, zie deze pagina.

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 19 oktober 2018 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Zonnepark Altweerterheide’ hebben verleend.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’

Het plangebied ligt aan de oostzijde van het sportcomplex Op den Das aan de Bocholterweg 89 te Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het aanleggen van een zonnepark en batterijopslag.

Raadplegen, indienen zienswijze

De omgevingsvergunning ‘Zonnepark Altweerterheide’ met bijbehorende stukken, zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBZonneparkAltw-VA01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (2 november 2018 tot en met 13 december 2018). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Weert, 31 oktober 2018

Vastgestelde omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 01 Besluit.pdf 511.72 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 02 Aanvraag.pdf 99.88 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 03 Aanvraagformulier Bouwen.pdf 98.88 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 04 Ruimtelijke Onderbouwing.pdf 2.51 MB

Ontwerp omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 01 Ontwerp besluit.pdf 137.73 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 02 Aanvraag.pdf 97.75 kB
 Omgevingsvergunning zonnepark Altweerterheide - 03 Aanvraagformulier Bouwen.pdf 97.85 kB
 Omgevingsvergunning zonnepark Altweerterheide - 04 Ruimtelijke onderbouwing.pdf 1.89 MB

Bijlagen

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 01 Landschappelijke inpassing.pdf 2.02 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 02 Flora en fauna-inspectie.pdf 699.05 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 03 Bodemonderzoek.pdf 3.63 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 04 Archeologisch onderzoek.pdf 1.73 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 05 Overzichtstekening blad 1.pdf 310.25 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 06 Tekening entreezone blad 2.pdf 387.33 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 07 Tekening inverters blad 3.pdf 575.18 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 08 Tekening PV-tafels blad 4.pdf 287.07 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 09 Tekening detail hekwerk blad 5.pdf 315.49 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 10 Tekening wadi blad 6.pdf 378.52 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 11 Tekening batterij.pdf 247.15 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 12 Tekening container.pdf 155.94 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 13 Tekening diabolo.pdf 292.75 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 14 Plaatjes.pdf 510.34 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 15 Funderingsadvies.pdf 2.06 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 16 Draagstructuur.pdf 209.43 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 17 Schroefpalen.pdf 549.40 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 18 Rekenresultaten schroefpalen.pdf 161.88 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 19 Profielen.pdf 1.24 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 20 Toelichting bij aanvraag.pdf 883.91 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 21 Infiltratie hemelwater t.b.v. plaatsing containers.pdf 339.87 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 22 Heras europoort.pdf 1.11 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 23 Orses gaashekwerk.pdf 380.04 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 24 Huawei inverter.pdf 600.34 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 25 Richtlijn aanleg energiekabels.pdf 833.51 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 26 Talesun zonnepanelen.pdf 746.48 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 27 Lapp solarkabel.pdf 199.99 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 28 Solar brochure zonnepanelen op MVS.pdf 1.51 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 29 Geluidsniveau batterij Alfen.pdf 140.60 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 30 Technische vereisten RFQ ESS Alfen.pdf 346.53 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - 31 Alfen veiligheid batterij.pdf 539.73 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 01 Landschappelijke Inpassing.pdf 2.34 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 02 Flora En Fauna-inspectie.pdf 699.07 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 03 Bodemonderzoek.pdf 3.63 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 04 Archeologisch Onderzoek.pdf 2.51 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 05 Overzichtstekening Blad 1.pdf 310.27 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 06 Tekening Entreezone Blad 2.pdf 387.36 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 07 Tekening Inverters Blad 3.pdf 575.21 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 08 Tekening Pv-tafels Blad 4.pdf 1.26 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 09 Tekening Detail Hekwerk Blad 5.pdf 315.52 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 10 Tekening Wadi Blad 6.pdf 378.55 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 11 Tekening Batterij.pdf 247.17 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 12 Tekening Container.pdf 155.97 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 13 Tekening Diabolo.pdf 292.78 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 14 Plaatjes.pdf 510.36 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 15 Funderingsadvies.pdf 3.05 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 16 Draagstructuur.pdf 209.45 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 17 Schroefpalen.pdf 549.43 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 18 Rekenresultaten Schroefpalen.pdf 161.90 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 19 Profielen.pdf 4.99 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 20 Toelichting Bij Aanvraag.pdf 1.12 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 21 Infiltratie Hemelwater T.b.v. Plaatsing Containers.pdf 339.90 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 22 Heras Europoort.pdf 1.11 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 23 Huawei Inverter.pdf 600.36 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 24 Orses Gaashekwerk.pdf 380.07 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 25 Richtlijn Aanleg Energiekabels.pdf 1.10 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 26 Talesun Zonnepanelen.pdf 746.50 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 27 Lapp Solarkabel.pdf 200.01 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 28 Solar Brochure Zonnepanelen Op Mvs.pdf 1.68 MB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 29 Geluidsniveau Batterij Alfen.pdf 140.62 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 30 Technische Vereisten Rfq Ess Alfen.pdf 346.56 kB
 Omgevingsvergunning Zonnepark Altweerterheide - Bijlage 31 Alfen Veiligheid Batterij.pdf 539.75 kB

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.