Uitbreiding subsidieregeling burgerinitiatieven

Gemeente Weert blijft ideeën van inwoners ondersteunen

6-6-2019

Cartoon sprekende inwoners.

Cartoon sprekende inwoners.

Weert is een bruisende stad met inwoners en ondernemers die graag samen leuke dingen bedenken, doen en organiseren. Soms kunnen ze daar wat ondersteuning bij gebruiken. Daarom blijven we ook de komende jaren initiatieven van inwoners die de leefbaarheid en sfeer in een buurt, wijk of dorp verbeteren, ondersteunen. Dat heeft de gemeenteraad 5 juni besloten. Het college van B&W gaat nu aan de slag met het uitwerken van een nieuwe, uitgebreide subsidieregeling.

Ondersteuning burgerinitiatieven

We gaan graag in gesprek met inwoners over ideeën of activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de woonomgeving, leefbaarheid of sociale cohesie in buurten, wijken en dorpen in Weert. In zo’n gesprek bespreken we op wat voor manier wij het beste kunnen ondersteunen. Soms is dat door mee te denken over hoe iemand een idee kan realiseren, soms door subsidie uit te keren.

Aanvulling op bestaande regeling

Uit de evaluatie van de bestaande subsidieregeling blijkt dat het een succes is en dat het nagestreefde doel bereikt is. Het gaat dan niet zozeer over het uitgekeerde subsidiebedrag, maar vooral over het aantal ideeën dat inwoners hebben ingediend én de gesprekken hierover.

De gemeenteraad heeft nu ingestemd met het beleidskader voor een nieuwe subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Daarmee wordt de bestaande regeling voortgezet én uitgebreid. Achter de schermen wordt druk gewerkt om deze nieuwe regeling – binnen de vastgestelde kaders – uit te werken. Wethouder Tessa Geelen: “Ik ben blij dat de subsidieregeling wordt voortgezet én uitgebreid. Daarmee hopen we nóg meer inwoners te kunnen ondersteunen bij hun ideeën en activiteiten. Vanaf 1 juli kun je met ons team in gesprek gaan over jouw ideeën!”

Ideeën aanmelden na 1 juli

Als inwoners ideeën hebben, nodigen we hen uit om na 1 juli met ons in gesprek te gaan. Dat kan door te mailen naar burgerinitiatieven@weert.nl of door het formulier in te vullen op www.weert.nl/burgerinitiatieven. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken.

Vanaf 1 juli zijn de precieze voorwaarden van de subsidieregeling daar ook te vinden. Inwoners kunnen gebruik maken van de subsidieregeling, mits ze aan die voorwaarden voldoen en het potje nog niet leeg is.