Vluchtelingenwerk

Team Nieukomers van Punt Welzijn begeleidt en ondersteunt nieuwe vluchtelingen (statushouders) bij hun maatschappelijke en culturele integratie in de Nederlandse samenleving. De taken van Team Nieuwkomers  bestaan uit de volgende deeltaken:

De eerste opvang en coaching bij vestiging

Asielzoekers verblijven, zolang zij geen definitieve asielvergunning hebben, in het asielzoekerscentrum (AZC). Zodra asielzoekers een definitieve asielvergunning krijgen, worden zij statushouders (vluchtelingen). Ze dienen het AZC zo snel mogelijk te verlaten en gehuisvest te worden binnen de gemeente.

Team Nieuwkomers begeleidt statushouders, ofwel nieuwkomers, bij de huisvesting om basiszaken op orde te brengen:

  • afspraken maken met bouwvereniging over woning, bezichtiging woning;
  • helpen met aanvragen (leen)bijstand en inrichten woning;
  • voorlichting over gebruik, huisregels en nutsvoorzieningen;
  • signaleren van belemmeringen, doorverwijzen;
  • ondersteuning bij budgetbeheer.

Begeleiding bij participatie / integratie

Coaches van Team Nieuwkomers ondersteunen vluchtelingen tijdens het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Het doel van de begeleiding is bevorderen van zelfredzaamheid van vluchtelingen door onder andere:

  • ondersteunen en wegwijs te maken bij de voor hen belangrijke instanties;
  • kennis te vergroten op het gebied van wonen, werken, onderwijs, gezondheid e.d.
  • bevorderen goed beheer administratie.

Ondersteuning bij gezinshereniging

Team Nieuwkomers biedt praktische ondersteuning bij het realiseren van de hereniging van vluchtelingen met hun man, vrouw of kinderen. Gedurende het hele traject, van aanvraag tot hereniging, worden vluchtelingen geïnformeerd en ondersteund door Team Nieuwkomers.

Voor meer informatie, zie de website van Punt Welzijn.