Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan uw gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

Gang van zaken

  • U kunt terecht bij uw gemeente of de vrijwilligersvacaturebank www.goedbezigweert.nl.

  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de gemeente. Deze bekijkt of de gemeente de werkplek kan goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangt u een beschikking waarin de goedkeuring is verleend.

Voorwaarden

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen.