Woning zoeken, urgentieverklaring

Urgentie is een middel waarmee woningcorporaties woningzoekenden met voorrang van een woning kunnen voorzien.

Hiervoor hebben de woningcorporaties een voorrangsregeling gemaakt. Woningzoekenden kunnen op basis van een medische indicatie of op basis van herstructurering voorrang krijgen bij de woningtoewijzing.

Medische urgentie

U kunt bij het aanbodmodel van de woningcorporaties voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning als er sprake is van een medische noodzaak. Dat betekent dat u vanwege fysieke beperkingen of een zorgbehoefte dringend een (andere) woning nodig heeft. U moet hierbij denken aan een AWBZ-indicatie. Informatie hierover kunt u opvragen bij de woningcorporaties.

Aanvragen

  • U heeft een verklaring van de woningcorporatie nodig waaruit blijkt dat u binnen zes maanden een passende woning nodig heeft.
  • De woningcorporatie geeft aan of u in aanmerking komt voor een medische urgentie.

Herstructurering

Woningzoekenden die vanwege sloop van hun huidige woning (dringend) een andere woning nodig hebben, kunnen op basis van herstructurering bij het aanbodmodel voorrang krijgen op andere woningzoekenden. De voorrang geldt voor huurders van de deelnemende woningcorporaties en geldt zolang het Sociaal Statuut van kracht is. De woningcorporatie kan de status 'Herstructureringskandidaat' aan u toekennen.

Voorwaarden

De woningcorporaties hebben een eigen urgentiebeleid. Kijk voor meer informatie op www.thuisinlimburg.nl.

Wat heeft u nodig?

Als u urgentie aanvraagt, moet u de woningcorporatie informeren over

  • De reden van uw aanvraag.
  • Bij welke personen en/of instanties de urgentiecommissie uw verhaal kan verifiëren.

Voor uw urgentieaanvraag kunt u bij de woningcorporatie een speciaal hiervoor bedoeld aanvraagformulier krijgen, waarin u de gevraagde informatie kunt opnemen.