Zwerfkatten

Jaarlijks komen er vele katten in het asiel terecht. Landelijk gaat het om meer dan 100.000 katten per jaar. Katten waarvan mensen afstand doen en zwerfkatten. Dit aantal neemt jaarlijks alleen maar toe, waardoor de asielen overvol raken. Het is dus belangrijk om te weten wat u kunt doen wanneer er één of meerdere zwerfkat(ten) zich blijvend in uw omgeving ophouden.

Gang van zaken

Het aantal zwerfkatten op straat breidt zich vrij snel uit. U kunt zich hier misschien wel iets bij voorstellen als u bedenkt dat een poes in één seizoen - van februari t/m oktober - soms wel drie nesten voort kan brengen.

Er zijn verschillende categorieën zwerfkatten:

 • verdwaalde huiskatten;
 • verwilderde katten;
 • wilde katten.

Verdwaalde huiskatten

Huiskatten die altijd bij mensen leefden, kunnen verdwalen of door hun baasje aan hun lot zijn overgelaten. Het asiel vangt deze katten op en biedt het dier ter herplaatsing aan, na een bewaarperiode van 14 dagen. In deze periode kan de eigenaar zijn dier nog terugclaimen.

Verwilderde katten

Katten die al langere tijd op straat leven, verwilderen. Ook al leefden ze lange tijd bij mensen. Deze katten zijn niet meer sociaal ten opzichte van mensen en moeten met een vangkooi worden gevangen. Het asiel kan deze katten enige tijd dwingen om onder de mensen te leven. Meestal worden deze katten dan weer sociaal en herplaatst als huisdier, als het niet mogelijk is de eigenaar te achterhalen.

Wilde katten

Wilde katten zijn in de natuur geboren en komen (vrijwel) nooit in contact met mensen. Omdat deze katten in hun socialisatiefase dit contact misten, zijn ze niet meer te socialiseren tot huiskat.

Hoe herkent u een zwerfkat?

 • Als een kat na een aantal dagen terug blijft komen, terwijl hij niet gevoerd wordt, kan het om een zwerfkat gaan.
 • Let wel: een magere kat met een slechte vacht is niet altijd een zwerfkat. Een oudere huiskat krijgt vaak ook minder bespiering en kan ook slecht in de vacht zitten.

Hoe te handelen bij een zwerfkat?

 • Begin nooit met een kat te voeren die aan komt lopen. Ook niet een kat die verdwaald is. Katten blijven dan vaak terug komen, waardoor het lijkt of ze geen thuis meer hebben.
 • Ga de kat zeker niet voeren en verzorgen als u niet weet of hij/zij al gecastreerd of gesteriliseerd is.
  Voordat u het weet heeft u niet één kat rondlopen, maar een heleboel. Eén poes kan in één jaar tijd wel voor vijftien nakomelingen zorgen. De jonge poesjes daarvan kunnen op hun beurt vanaf de leeftijd van 6 maanden ook weer zwanger raken.
 • Vraag rond in de buurt of iemand de kat kent.
 • Wacht een aantal dagen af of de kat terug blijft komen terwijl niemand de kat voert. Bel dan de juiste hulporganisatie.
 • Gaat het om een verdwaalde huiskat, een kat die sociaal ten opzichte van mensen is en daardoor gemakkelijk te vangen? Dan kunt u bellen met de betreffende Dierenambulance.
 • Gaat het om een verwilderde of wilde kat, een kat die niet sociaal ten opzichte van mensen en daardoor niet gemakkelijk te vangen is? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Deze overlegt met het asiel of het nodig is om de kat te vangen. Uiteraard kan het ook om meerdere katten gaan.

Wat gebeurt er daarna?

 • Bij een verdwaalde huiskat verzekert de dierenambulance zich er eerst van of het dier al meerdere dagen gesignaleerd wordt zonder gevoerd te worden. In dat geval zal de dierenambulance verzoeken om de kat ergens binnen te sluiten, waarna ze een afspraak maken om de kat te controleren op een chip, en indien nodig, op te komen halen en bij het asiel onder te brengen.
 • Als er verwilderde of wilde katten in een gebied voorkomen, dan is dat meestal omdat er in dat gebied een gunstig leefklimaat voor katten is. Dat wil zeggen dat er voldoende voedsel te vinden is en goede mogelijkheden voor een schuilplaats zijn. Het heeft geen nut om alle katten uit zo'n gebied weg te vangen, zonder iets aan dit leefklimaat te veranderen. Dan komen er namelijk vrijwel zeker weer andere katten voor in de plaats. In opdracht van de gemeente worden de katten gevangen, steriel gemaakt (castreren of steriliseren) en vervolgens teruggezet. Tijdens de operatie maakt de dierenarts een inkeping in het rechteroor van de zwerfkat. Zodoende zijn gesteriliseerde zwerfkatten te herkennen. Meestal is dan de grootste overlast van de katten opgelost. Er komen geen kittens meer bij, de katers zetten hun territorium niet meer af, de poezen roepen niet meer om de katers en gaan minder op strooptocht.

Heeft u zelf een huiskat?

 • Het is belangrijk dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt voor uw kat en dat uw kat geen ongewenste nesten veroorzaakt. Laat uw kat onvruchtbaar maken. Dat biedt bovendien voor het dier zelf ook voordelen. Een gesteriliseerde kat heeft minder kans op de ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren en etterige baarmoederontstekingen. Katers vertonen minder zwerfgedrag, vechten minder en hebben niet meer de behoefte hun territorium te markeren door overal te sproeien. Rustige katten die minder zwerven lopen dan ook minder kans op verkeersongevallen of op besmettelijke ziekten, zoals kattenaids. En ook voor de woonbuurt wordt het aangenamer: gesteriliseerde katers geven immers geen nachtconcerten, ze veroorzaken minder stankoverlast in de buurt en vallen de kat van de buren niet meer lastig!
 • Zorg ervoor dat uw dier geen overlast bezorgt aan uw buurtbewoners.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dierenasiel de Beestenboel

Wijffelterbroekdijk 65, 6006 VG Weert
Tel. (0495) 563 981
E-mail: info@dierenasieldebeestenboel.nl
Website: www.dierenasieldebeestenboel.nl

Dierenambulance

Graafschap Hornelaan 201, 6001 AC Weert
Tel. 0611295306
E-mail: info@damiddenlimburg.nl
Website: www.damiddenlimburg.nl