Milieustraat - welk afval mag wel / niet naar de milieustraat?

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Huisvuil, afval en milieustraat » Milieustraat - welk afval mag wel / niet naar de milieustraat?

Milieustraat - welk afval mag wel / niet naar de milieustraat?

Het afval dat wij weggooien kan voor een groot gedeelte worden hergebruikt. Dit is beter voor het milieu, maar ook beter voor onze portemonnee. Hoewel u er in eerste instantie niets van merkt, heeft uw afvalgedrag invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Er hoeven namelijk minder kosten te worden gemaakt wanneer iedereen goed aan afval scheiding doet. En dat ziet u terug in de hoogte van het tarief dat u betaalt aan afvalstoffenheffing. Gooi daarom niet al het afval bij het huishoudelijk restafval. U kunt bijvoorbeeld plastic flacons en glas inleveren in de daarvoor bestemde containers in de wijk of bij uw supermarkt. En daarnaast kunt u veel afval naar de milieustraat brengen.

In de lijst hieronder staat beschreven per afvalsoort of dit wel / niet naar de milieustraat gebracht mag worden. 

Gratis afval brengen

Heeft u alleen afval dat gratis naar de Milieustraat gebracht mag worden (papier, kunststof verpakkingen, wit- en bruingoed, metaal, kleding, schoenen, klein chemisch afval, olie) kies aan de poort dan de rechter rijstrook en druk op de groene knop om de slagboom te openen. Gebruik dan niet de Weerterlandpas, anders wordt er alsnog een knip van uw tegoed afgeschreven. Per bezoek (maximaal 1 kuub) wordt er 1 knip afgeschreven. Heeft u meer dan 1 kuub? Dan worden er 2 of meer knippen afgeschreven.

Soorten afval

U kunt de volgende afvalstromen scheiden:

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Accu's

Accu’s zijn grote oplaadbare batterijcellen. Deze cellen bevatten meestal een vloeibaar accuzuur. Doe accu’s daarom niet bij het restafval.

Wat hoort er niet bij?

 • Batterijen die niet kunnen worden opgeladen.
 • Batterijen die geen gebruik maken van een vloeibaar accuzuur.

Waar kunt u het inleveren?

 • Vaak kunt u accu’s inleveren bij uw garagebedrijf of bij een acculeverancier. Regel met hen de afname van uw oude accu bij uw vervangingsaankoop.
 • Op de milieustraat kunt u accu’s gratis afgeven bij het depot voor klein chemisch afval (KCA).

Let op! Bedrijven mogen accu’s niet op de milieustraat afgeven. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

Asbest

Asbest is een bouwstof die vrijkomt bij huishoudens tijdens nieuwbouw of renovatie. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Neem daarom voldoende veiligheidsmaatregelen bij de ontmanteling hiervan en houdt asbest apart van andere afvalstoffen.

Wat hoort er niet bij?

 • De tijdens bouw en sloop vrijkomende andere afvalstoffen zoals kitten, lijmen, verf, hout, metalen e.d.
 • Ook puin behoort niet tot asbest.

Hoe kunt u het bewaren?

Aanwijzingen voor het goed bewaren van asbest staan vermeld op de sloopvergunning van de afdeling Milieu- en Bouwzaken.

Waar kunt u het afgeven?

 • U kunt met een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf zowel de demontage als afgifte regelen.
 • Op de milieustraat kunt u asbest afgeven dat is verpakt volgens de daarvoor gestelde eisen. Dit betekent dat het asbest verpakt moet zijn in een gesloten, dubbele verpakking.

Let op:

 • Bedrijven mogen geen asbest naar de milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.
 • Asbest in overig bouw- en sloopafval is een groot risico voor de gezondheid van mensen die daar verder mee in aanraking komen. Alle bouw- en sloopafval wordt op de milieustraat of later in de verwerking gesorteerd. Asbest dat daar nog tussen zit zal in dat geval in versterkte mate vrijkomen met alle gevolgen van dien. Op de milieustraat vindt daarom controle plaats.

Wat kost het?

 • Vraag het asbestverwijderingsbedrijf naar hun voorwaarden.
 • Op de milieustraat kost 1 m3 asbest 1 knip in uw Weerterlandpas.

(Auto)banden

Schone banden van motoren en personenauto’s, afkomstig van particulieren, kunnen zonder velgen op de milieustraat worden ingeleverd.

Wat hoort er niet bij?

 • Banden van vrachtwagens of andere industriële voertuigen.
 • Fietsbanden mogen mee met het restafval.

Waar kunt u het afgeven?

 • Vraag naar de afgiftemogelijkheden van uw bandenleverancier/ garagebedrijf.
 • Op de milieustraat.

Let op: Bedrijven mogen geen banden op de milieustraat afgeven. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

Wat kost het?

De afgifte van banden is gratis. Maximaal 4 stuks.

Batterijen

Een batterij is een apparaat waarin (electrochemische) energie is opgeslagen, die wordt omgezet naar elektrische energie ofwel stroom.

In vrijwel alle batterijen worden de zware metalen kwik en cadmium gebruikt. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Daarom moeten lege batterijen niet bij het restafval worden gegooid, maar worden ingeleverd bij het klein chemisch afval op de milieustraat of bij een inzamelpunt voor lege batterijen.

Wat hoort er niet bij?

 • (Overige) accu’s.

Waar kunt u het afgeven?

 • Bij vrijwel alle winkels of supermarkten waar men batterijen verkoopt vindt u een inzamelpunt voor lege batterijen. Hier kunt u uw batterijen inleveren.
 • Ook kunt u uw batterijen gratis inleveren op de milieustraat bij het depot voor klein chemisch afval (KCA).

Let op: het gaat hierbij over huishoudelijke batterijen inclusief de accubatterijen voor foto- en videocamera’s, voor mobiele telefoons en voor snoerloos gereedschap. Bedrijven mogen hun batterijen niet op de milieustraat afgeven. Zij

moeten hun eigen afvoer regelen.

Groente, Fruit- & Tuinafval (GFT)

GFT is groente-, fruit- en tuinafval (GFT) dat van organische herkomst is. Het kan worden gecomposteerd.

Wat hoort er niet bij?

 • Alle afval dat niet van organische herkomst is.
 • Grote botten en bijvoorbeeld kattenbakkorrels zonder milieukeur moeten bij het restafval.

Waar kunt u het afgeven?

 • Elke week kunt u de duobak aan de straat zetten op de daarvoor aangegeven dag en tijd.
 • U kunt GFT ook composteren in uw eigen tuin. Kijk voor tips onder 'Zelf compost maken' hieronder.

Zelf compost maken

Een deel van het GFT-afval uit de keuken en de tuin is geschikt om zelf te composteren. Door zelf uw eigen compost te maken bespaart u niet alleen het geld dat u anders zou moeten besteden aan bijvoorbeeld potgrond en mest, maar u draagt bovendien bij aan een beter milieu. Meer informatie over eigen compost maken vindt u op[ de pagina 'Zelf composteren'.

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval (GHA) is het restafval dat overblijft nadat alle grove afvalfracties zoals wit- en bruingoed, puin, hout, tuinafval en asbest er uit zijn gehaald. Doe aan afvalscheiding en laat die aparte afvalstoffen uit het grof restafval.

Wat hoort er niet bij?

 • Restafval dat in de duobak past, is geen grof huishoudelijk restafval.
 • Onder andere wit- en bruingoed, puin, groenafval, hout en asbest zijn geen grof restafval. Lees verder de overige pagina’s voor informatie over deze afvalstromen.

Waar kunt u het afgeven?

Op de milieustraat kunt u grof huishoudelijk restafval brengen. Dit kost u 1 knip op uw Weerterlandpas per 1M3.

Grof tuinafval (snoeiafval) & kerstbomen

Grof tuinafval is organisch afval uit uw tuin dat niet in het GFT-vak van de duobak past. Ook kerstbomen of delen daarvan horen bij het grof tuinafval.

Wat hoort er niet bij?

 • Tuinafval of kerststukken die in het GFT-vak van de duobak passen.
 • Afval dat hoofdzakelijk uit niet-organische materialen bestaat (bijv. plastic, steen, ijzer).

Waar kunt u het afgeven?

 • U kunt grof tuinafval zelf klein knippen en zelf composteren op een composthoop of in een compostvat. Zie voor tips op de pagina 'Zelf composteren'.
 • Kerstbomen kunt u na de jaarwisseling eenmalig gratis aanbieden op speciale inzamelplekken.
 • Grof tuinafval kan ook naar de milieustraat worden gebracht. Dit kost u 1 knip op uw Weerterlandpas per 1m3.

Let op: Uw hovenier mag uw grof tuinafval niet naar de milieustraat brengen, deze zal worden geweigerd. Laat daarom uw grof tuinafval niet door een hovenier of tuinman naar de milieustraat brengen.

Ook andere bedrijven mogen hun grof tuinafval niet op de milieustraat afgeven. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

Glas

Glas kan onderverdeeld worden in zogenaamd verpakkingsglas en vlakglas. Verpakkingsglas bestaat uit witte, groene, bruine of andersoortige kleuren flessen en potten waarin voedsel en dranken worden verpakt zonder statiegeld.. Vlakglas zijn stukken plat glas afkomstig van ruitbreuk of spiegels.

Wat hoort er niet bij?

 • Vlakglas moet apart worden gehouden van flessen en potten (verpakkingsglas). Dit glas kunt u niet kwijt in de glasbak, maar wel op de milieustraat.

Waar kun je het afgeven?

 • Verpakkingsglas in de kleuren wit, groen en bruin kunt u inleveren in de glasbak, op diverse locaties in de gemeente. Zie voor een uitgebreide lijst deze pagina. Op die pagina staat ook een overzicht van wat er wél of juist niet in de glasbak mag.
 • Op de milieustraat kunt u gratis zowel verpakkingsglas (wit, groen of bruin) als vlakglas (glas van ruit of spiegel) inleveren.

Hout

Hout komt bij huishoudens vrij door versleten meubelen of tijdens nieuwbouw of renovatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verduurzaamd hout (ofwel C-hout) en schoon, onbehandeld (A-hout) en geverfd of gelakt hout (B-hout).

Wat hoort er niet bij?

 • Duurzaam behandeld hout (geïmpregneerd, meestal tuinhout), spoorbielzen, met olie verontreinigd hout mag niet gezamenlijk worden aangeboden met schoon, onbehandeld, geverfd of gelakt hout. Denk hieraan als u naar de milieustraat gaat.

Waar kunt u het afgeven?

 • Op de milieustraat kunt u hout afgeven tegen betaling van 1 knip op uw afvalpas per 1m3. Denk eraan dat u verduurzaamd hout, bijv. gewolmaniseerd of gecreotiseerd hout (ook wel C-hout genoemd) apart houd van het overig hout (A/B-hout).

Huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is het afval dat overblijft nadat alle metalen, GFT, glas, papier, kca, kunststof flacons, textiel, wit- en bruingoed, puin, hout en asbest eruit zijn gehaald.

Wat hoort er niet bij?

 • Restafval dat niet in het vak van de duobak past is grof huishoudelijk afval.

Waar kunt u het afgeven?

Wekelijks worden binnen de gemeente de duobakken geledigd. Zie voor meer informatie over bijvoorbeeld ophaaldagen deze pagina.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (KCA) moet apart worden ingezameld vanwege risico’s voor mens, dier en milieu. KCA apart houden voorkomt ernstige milieuvervuiling. U kunt aan de hand van de KCA-lijst zien welke stoffen en spullen tot het KCA behoren. 

Hieronder vindt u een lijst met de zaken die bij het klein chemisch afval horen:

Huishouden

 • batterijen 
 • spaarlampen en energiezuinige lampen 
 • tl-buizen 
 • vloeibare gootsteenontstopper 
 • lampenolie 
 • petroleum 
 • bestrijdingsmiddelen en insecticiden 

Medicijnkastje

 • medicijnen 
 • kwikthermometers 
 • injectienaalden  

Doe-het-zelf

 • verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen 
 • bij het verven gebruikte producten (terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine) 
 • kwikschakelaars (zoals niet digitale verwarmingsthermostaten) 

Hobby

 • fotofixeer 
 • foto-ontwikkelaar 
 • etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur) 
 • zoutzuur  

Vervoer

 • accu’s 
 • benzine 
 • motorolie, afgewerkte olie, remolie 
 • oliefilters  

Aanbiedregels

 • Klein chemisch afval dient in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking (beschermd tegen lekkage of breuk) voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, te worden aangeboden op de milieustraat; 
 • TL-lampen dienen onverpakt te worden aangeboden; 
 • Klein chemisch afval dient om veiligheidsredenen persoonlijk te worden overhandigd bij bevoegde detaillisten/apotheken (als het om bijv. injectienaalden of medicijnen gaat) of op het KCA-depot van de milieustraat.

Hoe kunt u het bewaren?

 • KCA kunt u bewaren in de KCA-box.
 • Voor diabetici zijn er gratis naaldendozen beschikbaar waar u uw naalden in kunt bewaren en afgeven op de milieustraat.

Waar kunt u het afgeven?

 • Op de milieustraat kunt u KCA gratis afgeven. Gebruik daarvoor de KCA-box.

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD verpakkingen)

PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), Metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en Drankenkartons (zoals van sappen en zuivel). Een aanzienlijk deel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) wordt gevormd door deze PMD. 
U mag deze verpakkingen thuis in de duobak doen, of in inverzamelcontainers op diverse locaties in de gemeente stoppen. Een overzicht van deze locaties vindt u op deze pagina. Ook bij de milieustraat kunt u deze verpakkingen gratis afgeven. Overigens: als u dit afval thuis in uw duobak doet, wordt het bij de afvalverwerker gescheiden en verder gesorteerd.

Wat hoort erbij?

 • plastic tasjes, tassen en broodzakken
 • pasta- en rijstzakken
 • snoepzakken
 • verpakking van vleeswaren en kaas
 • folies om tijdschriften en reclamefolders
 • blisters voor o.a. tandenborstels, snoeren, schroeven
 • boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
 • groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
 • bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
 • deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
 • knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
 • flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 • flacons voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en zeep
 • tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta
 • flessen voor olie en azijn
 • flessen voor frisdrank, water en zuivel
 • potjes voor gel, medicijnen, vitamines
 • plantenpotten
 • blikjes van bijv. friksdranken of bier
 • conservenblikjes en deksels
 • drankenkartons, zoals van sappen of zuivel

Kunststof

Wat hoort erbij?

 • speelgoed
 • tuinmeubelen
 • pvc buizen

Waar kunt u het afgeven?

Op de milieustraat kunt u kunststof afgeven tegen betaling van 1 knip per 1m3 op uw Weerterlandpas.

Papier & karton

Papier en karton van verpakkingen en drukwerk (kranten, bladen). Doe aan afvalscheiding en laat papier en karton uit het restafval.

Wat hoort er niet bij?

 • Melk en sappakken
 • Ook verpakkingen die overwegend uit plastic bestaan.

Kijk hieronder voor een uitgebreidere lijst wat wel en niet bij het oud papier/karton mag.

Wel bij het oud papier/karton:

 • kranten, tijdschriften, briefpapier reclamedrukwerk, folders
 • broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes
 • cadeaupapier
 • enveloppen (ook vensterenveloppen)
 • kartonnen en papieren verpakkingen
 • eierdozen
 • boeken, telefoongidsen
 • kopieer- en faxpapier

Waar kunt u het afgeven?

Zet uw papier/karton op de toegestane dagen en tijden aan de straat, of breng het naar de aangewezen aanbiedplaats (zoals een container). Kijk voor ophaaldagen of andere brenglocaties op deze pagina.

Op de milieustraat kunt u papier/karton gratis afgeven.

Let op:

 • Zorg dat het oud papier en karton dat u ter inzameling aanbied deugdelijk verpakt is om verwaaiing te voorkomen.

Puin / sloopafafval

Puin bestaat uit steen- of betonresten die vrijkomen bij huishoudens tijdens nieuwbouw of renovatie. Afvalscheiding is voor beton en puin zeer interessant, omdat ongescheiden bouw- en sloopafval tegen hoge kosten alsnog wordt nagescheiden. Er wordt op de milieustraat onderscheid gemaakt tussen ‘hard’ en ‘zacht’ puin.

Let op: Houd kalkzandsteen, gips en gasbeton (zacht puin) apart van het overige puin.

Waar kunt u het afgeven?

U kunt uw puin op de milieustraat afgeven tegen betaling van 1 knip op uw Weerterlandpas per 1m3.

Let op: Bedrijven mogen geen bouw- en sloopafval of puin naar de milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

Textiel / kleding / schoeisel

Textiel bestaat uit kleding (lompen), schoeisel, tassen (leer of textiel), riemen, kleden, lakens, handdoeken, etc.

Textiel wordt in de gemeente op verschillende manieren ingezameld. Hier kunt u aan denken aan bijvoorbeeld de milieustraat. Daarnaast is het soms mogelijk om textiel bij een kringloopwinkel in te leveren.
Een keer per kwartaal in de wijk huis-aan-huis textiel ingezameld. Een organisatie die bij u textiel bij u thuis mag inzamelen heeft hiervoor toestemming gekregen van de gemeente.

Wat hoort er niet bij?

 • Poetsdoeken of stof waaraan resten van olie, smeer of kit zitten, behoren ook niet tot textiel.

Waar kunt u het afgeven?

 • Zet uw textiel in dichtgebonden plastic zakken (i.v.m. regen en vuil) aan de straat (of op de aangewezen aanbiedplaats). U ontvangt hiervoor een plastic in uw brievenbus.
 • Op de milieustraat kunt u textiel gratis afgeven.

Let op:

 • Alleen organisaties die toestemming hebben gekregen van de gemeente mogen textiel bij u thuis ophalen.

Wit- en bruingoed (huishoudelijke apparaten)

Wit- en bruingoed bestaat uit de volgende huishoudelijke apparaten, toestellen en instrumenten:

 • Bruingoed (cd-speler, tv, fotocamera, walkman etc.)
 • Witgoed (koelkast, fornuis, zonnehemel etc.)
 • Groot huishoudelijk (airconditioner, afzuigapparaat, ventilator etc.)
 • Klein huishoudelijk (friteuse, adapter, klok, pizzapan etc.)
 • Ontspannings- en sportapparatuur (sportcomputers, speelautomaten etc.)
 • Medische hulpmiddelen (gehoorapparaten, revalidatieapparatuur etc.)
 • Meet- en controle-instrumenten (weegschaal, rookmelder etc.)
 • Verlichtingsapparatuur (spaarlampen, armaturen etc.)
 • Verwarmingsapparatuur (ketel, radiator, drukvat etc.)

Waar kunt u het afgeven?

 • Vraag naar de afgiftemogelijkheden bij uw elektronicazaak. Regel met hen de afname van grote apparaten bij uw vervangingsaankopen.
 • Op de milieustraat kunt u wit- en bruingoed gratis afgeven.

Let op: Bedrijven mogen geen wit- en bruingoed naar de milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

IJzer / metalen

Onder IJzer / metalen verstaan we voorwerpen die hoofdzakelijk uit ijzer, staal, aluminium, koper, zink, lood of legeringen daarvan zijn gemaakt.

Waar kunt u het afgeven?

Op de milieustraat kunt u ijzer en andere metalen gratis afgeven.

Zand / grond

Het gaat om zand, grond en graszoden afkomstig uit tuinen en opritten van woonhuizen.

Wat hoort er niet bij?

Zand, grond of graszoden die zijn vermengd met bodemvreemde stoffen zoals puin, olie, verbrandingsresten of ander afval.

Waar kunt u het afgeven?

 • Op de milieustraat tegen betaling van 1 knip op uw Weerterlandpas per 1m3. Bij afgifte van grond worden de adresgegevens van u geregistreerd om de herkomst van de grond aan te tonen.
 • Transportbedrijven kunnen ook de afzet van grond voor u verzorgen.

Let op:

 • Bedrijven moeten de afvoer van zand, grond of graszoden zelf regelen.
 • Illegaal gedumpte grond moet de gemeente tegen hoge kosten verwijderen en maakt ieders afvalstoffenheffing duurder.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten