Buurtpreventie

Burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt van het veiligheidsbeleid van de gemeente Weert. Inwoners kennen hun eigen buurt en hebben daarom een belangrijke rol in de veiligheid in een buurt, wijk of dorp. In de gemeente Weert hebben we twee vormen van burgerparticipatie op het gebied van veiligheid: WhatsApp buurtpreventie groepen en buurtpreventieteams.

Icoontje telefoon. WhatsApp buurtpreventie groepen

Alle wijken en dorpen in de gemeente hebben (een of meerdere) WhatsApp buurtpreventie groepen. In zo'n groep zitten buurtbewoners en één of meerdere coördinatoren. Buurtbewoners kunnen elkaar zo snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties, zoals een inbraak of verdachte persoon in de buurt. Op deze manier kunnen inwoners samen met elkaar hun buurt veiliger maken. Het is de bedoeling dat in zo'n WhatsApp buurtpreventie groep alleen alarmerende meldingen geplaatst worden. Bel bij zo'n alarmerende situatie altijd eerst telefoonnummer 112 en maak daarna een melding in de chatgroep.

Icoontje locatie. Buurtpreventieteams

Buurtpreventieteams zijn van, voor en door bewoners van uw buurt. Extra ‘ogen en oren’ op straat geven u en uw buurt een veiliger gevoel én maken de buurt daadwerkelijk veiliger. Een buurtpreventieteam bestaat uit inwoners die zich inzetten voor de veiligheid in hun buurt. Zo'n team maakt één of twee keer per maand een ronde door de wijk, onder begeleiding van een coördinator. Daarbij letten ze bijvoorbeeld op openstaande deuren en ramen. Door deze sociale controle kunnen inbrekers moeilijker hun gang gaan en kunnen we overlast en criminaliteit samen terugdringen.

Wilt u zich aanmelden bij een bestaande buurtpreventiegroep? Neem dan contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met de coördinator van uw buurt, wijk of dorp.

Is er in uw buurt, wijk of dorp nog geen buurtpreventieteam? Dan kunt u er zelf een starten! Samen met uw buurtgenoten kunt u ervoor zorgen dat de buurt veiliger wordt. Wij kunnen zo’n buurtpreventieteam uiteraard ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opzetten van de groep, uitdelen van hesjes voor de surveillanceronde of plaatsen van attentieborden.

Buurtpreventie

Het buurtpreventieteam doet een ronde door de wijk. Samen houden we de buurt veilig!

Heeft u nog vragen? Die kunt u stellen aan het team Veiligheid & Leefbaarheid, via veiligheid@weert.nl.