Grondprijzen

Foto van een huis in aanbouw.

Foto van een huis in aanbouw.

De gemeenteraad heeft op 19 december 2018 nieuwe grondprijzen voor 2019 vastgesteld. Deze vindt u in de Grondprijsbrief die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Woningbouw

De grondprijs van de huidige kavelvoorraad (18 kavels) is verhoogd met 10,5%. Dat geldt ook voor de nieuwe projecten in Laarveld fase 3 en Beekpoort-Noord.

De sociale grondprijzen zijn verhoogd met 2,5%

Bedrijventerreinen

Ook voor de bedrijventerreinen gelden nieuwe grondprijzen. Hier worden de prijzen verhoogd met 3,1%.

Duurzaamheid

Een van de speerpunten in deze coalitieperiode is extra aandacht voor duurzaamheid, klimaat en energiebesparing. De grondprijs kan hier een instrument in zijn. Dit jaar wordt onderzocht welke maatregelen er genomen kunnen worden om duurzame woningbouw en een duurzame woonomgeving te stimuleren.

Downloads

Bestand Grootte
Grondprijsbrief 2019.pdf (2.72 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.