Nieuws

Link naar de rss-feed.

Groot onderzoek naar koopgedrag in Limburg

31-10-2019
Provincie Limburg is gestart met een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Het onderzoek brengt in beeld waar Limburgers hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden...
Lees verder

In gesprek met inwoners over verkeer en vervoer

30-10-2019
Zijn er bij jou in de wijk verkeersonveilige situaties? Of heb je ideeën over de bereikbaarheid in jouw wijk? De gemeente Weert is op dit moment bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers-...
Lees verder

Asfaltonderhoud Keenterstraat, Castertweg en Heltenbosdijk

28-10-2019
De gemeente Weert laat nieuw asfalt aanbrengen aan de Keenterstraat, Castertweg en de Heltenbosdijk. Dat gebeurt in fases. De eerste werkzaamheden beginnen op vrijdag 1 november, aan de Castertweg. De...
Lees verder

Aanleg voetpad Tungeler Dorpsstraat

26-10-2019
Op maandag 4 november start de aanleg van een voetpad op de Tungeler Dorpsstraat. Het voetpad wordt aangelegd van het Stapershofpad tot in de Tungelersteeg (bushalte aan de Maaseikerweg). Tegelijkertijd...
Lees verder

Extra bomen Helmondseweg

25-10-2019
Langs de Helmondseweg worden extra bomen geplant. Bewoners van de Helmondseweg hebben het initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan over hun straat. Zij vragen aandacht voor de verkeerssituatie...
Lees verder

Kinderen uit groep 7 en 8 leren en praten over armoede

25-10-2019
Op 24 oktober kwamen meer dan 600 kinderen uit groep 7 & 8 van verschillende scholen in Weert naar het kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’. Tijdens dit allereerste Weerter...
Lees verder

Werkzaamheden realisatie geluidsscherm Laarveld

24-10-2019
De gemeente Weert heeft opdracht gegeven om aan de rand van de wijk Laarveld geluidswerende voorzieningen te realiseren. Vanaf maandag 28 oktober gaat de aannemer, Heijmans, aan de slag met de realisatie...
Lees verder

Onthulling klimaatboom in stadhuis Weert

22-10-2019
De eerste nationale klimaatdag vindt 24 oktober plaats. De gemeente Weert besteedt aan deze belangrijke dag aandacht samen met stichting Groen Weert en Weerterlandhout. Gezamenlijk onthullen zij de...
Lees verder

Archeologisch onderzoek Laarveld

22-10-2019
In het najaar van 2020 wordt er door de gemeente Weert gestart met het bouwrijp maken van fase 3 van woningbouwproject Laarveld. Fase 3 ligt aan de Laarderweg en Ringbaan-Noord. Omdat het zuidelijke...
Lees verder

Welke kinderen verdienen een lintje?

22-10-2019
De gemeente Weert gaat kinderlintjes uitreiken aan kinderen die iets bijzonders voor de maatschappij hebben gedaan. Hiermee worden zij beloond voor hun goede werk tegenover andere mensen of voor een...
Lees verder