Nummeraanduiding (huisnummer)

Heeft u een nieuw gebouwd pand gekocht of gehuurd en weet u niet wat de nummeraanduiding (huisnummer) is? U kunt uw nummer bij de gemeente opvragen. Wanneer in bestaande wijken woningen worden gesplitst of als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (veelal appartementen) kunt u bij de gemeente terecht voor nieuwe nummeraanduidingen.

 Soms is het nodig om voor een samenvoeging of splitsing een omgevingsvergunning aan te vragen. Kijk voor meer informatie op het omgevingsloket.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en voor de toekenning of wijziging van een nummeraanduiding zijn geen kosten verbonden. Wanneer het nodig is dat een omgevingsvergunning wordt ingediend, bent u kosten op grond van de legesverordening verschuldigd.

Het gevolg van het toekennen van een nummeraanduiding is dat het object afzonderlijk wordt getaxeerd in het kader van de Onroerend Zaak Belasting. Voor bijvoorbeeld een zorgwoning/afhankelijke woonruimte is afzonderlijk rioolheffing en afvalstoffenheffing verschuldigd.

Aanvragen

U kunt uw nummeraanduiding bij de gemeente aanvragen.

Dit doet u door het pdf-bestand 'aanvraag nummeraanduiding' (zie link hierboven in het blok 'online regelen') volledig in te vullen en te voorzien van een duidelijke situatietekening. De stukken kunt u opsturen naar de gemeente. Dit kan via mail naar gemeente@weert.nl of naar het postadres: Gemeente Weert, afd. Informatie (BAG) Postbus 950, 6000 AZ in Weert.

Voorwaarden

De gemeente nummert elk huis en geeft nieuwe straten een naam. Dit geldt overigens niet alleen voor huizen, maar voor alle panden zoals bedrijfspanden, winkels, kerken, elektriciteitshuisjes, garageboxen e.d.

Als een pand gesloopt wordt, dan wordt de nummeraanduiding ingetrokken. Wordt op dezelfde plek weer een pand gebouwd, dan wordt er opnieuw een nummer toegekend. Dit hoeft niet hetzelfde nummer te zijn. Ook bij het samenvoegen van bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden, worden nummers ingetrokken.