Paspoort

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Paspoort

Om naar het buitenland te reizen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Een paspoort is over de hele wereld geldig. Een paspoort is ook geschikt als binnenlands legitimatiebewijs. Dit is relevant als u bijvoorbeeld een bankrekening wilt openen.

Intake starten

Wilt u binnen enkele minuten uw intake voor een paspoort regelen? Dat kan in twee stappen:

 1. U doet eerst online een intake en betaalt via de website (stap 1 in het blok "Online regelen" hieronder);
 2. Kom daarna terug op deze pagina en maak de vervolgafspraak (stap 2 in het blok "Online regelen" hieronder).

Dit kan ook als uw paspoort kwijt is of gestolen is. Voor de intake heeft u DigiD nodig. De intake is alleen mogelijk als u 18 jaar en ouder bent en in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

Vervolgafspraak

Vergeet niet om uw vervolgafspraak in het stadhuis te maken. Neem bij deze afspraak uw huidige paspoort mee en een recente, goed lijkende kleurenpasfoto. Heeft u naast het paspoort ook een identiteitskaart, dan moet u deze óók meenemen bij de afspraak, ook al is deze verlopen. Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Tijdens de vervolgafspraak zet u ook uw handtekening. Vijf werkdagen later kunt u uw paspoort ophalen (met uitzondering van een spoedaanvraag).

Vrije inloopbalie

Voor het aanvragen van dit product kunt u ook terecht bij de vrije inloopbalie in het stadhuis. Daar kunt u zonder afspraak terecht. Kijk hier voor de openingstijden van de vrije inloopbalie. Als u ervoor kiest om zonder afspraak langs te komen, kan het zijn dat u lang(er) moet wachten.

Kosten

 • Een paspoort kost € 71,35 en een zakenpaspoort € 71,35

 • Voor paspoorten tot 18 jaar zijn de kosten € 53,95

 • De extra leges voor een spoedaanvraag bedragen € 48,60

Logo 'Pinnen, ja graag!'.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Spoedprocedure

Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u op maandag t/m vrijdag een aanvraag indient voor 12.30 uur, kunt u het paspoort meestal de volgende werkdag al vanaf 8.30 uur afhalen. In enkele gevallen duurt zo'n spoedaanvraag twee werkdagen. Let u wel op eventuele afwijkende openingstijden van het stadhuis, zie www.weert.nl/contact.

Geldigheid

Sinds 9 maart 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten voor meerderjarigen 10 jaar.

Hoe gaat het in zijn werk

 • U moet een nieuw paspoort persoonlijk bij het gemeentehuis aanvragen.

 • U moet 2 vingerafdrukken geven, die in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar

 • Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft).

 • Een paspoort blijft 10 jaar geldig voor meerderjarigen en 5 jaar voor minderjarigen. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

 • Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Na ongeveer 1 week kunt u het bij uw gemeente ophalen.

 • U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

 • U moet uw paspoort persoonlijk komen afhalen.

 • Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen.

Een paspoort blijft eigendom van de Staat

Vermissing identiteitsbewijs voortaan melden bij gemeente
Onze inwoners hoeven voor een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. Met ingang van 3 oktober 2016 kunnen inwoners daarvoor bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. Zij kunnen dan ook in één moeite een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.
We nemen de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.
Als een document in de avond of in het weekend wordt vermist, is het van belang dat zo snel mogelijk het nummer van het vermiste document in de politieregisters komt. De vermissing kan worden gemeld bij de politie die vervolgens een mutatie in haar systeem zet, dit is geen proces-verbaal.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de baliemedewerker de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijzen we de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Noodpaspoort

Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet wel onmiddellijk op reis dan kunt u een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor nadere informatie. Houd er rekening mee dat u met een noodpaspoort niet naar de Verenigde Staten kunt reizen zonder visum!

Voorwaarden

Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een paspoort. Het paspoort is 5 of 10 jaar geldig en geldt wereldwijd als identiteitsbewijs in alle landen.

Kinderen

 • Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.

 • Het is niet langer mogelijk om kinderen te laten bijschrijven in uw paspoort. Alle bijschrijvingen vervallen per 26 juni 2012.

 • Ook kind(eren) moet(en) aan de balie aanwezig zijn tijdens de aanvraag aan de balie van de gemeente.

 • Om de identiteit van uw kind te kunnen controleren, moet u bij de aanvraag een recente pasfoto van het kind (recht van voren genomen) meenemen.

 • U moet een schriftelijke toestemming van de andere ouder (ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!) en een legitimatiebewijs van de andere ouder meenemen.

Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

 • Iedereen die als vluchteling tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus).

 • Een erkende vluchteling, die niet als zodanig tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, kan een reisdocument voor vluchtelingen krijgen.

 • Iedere vreemdeling die als staatloze tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig.

 • Voor alle anderen in (1 van de landen van) het Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen.

 • Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland.

Pasfoto
Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goede pasfoto meenemen. Houdt rekening met de eisen die aan de pasfoto worden gesteld. Zie hiervoor op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Meenemen

(bestanden voor de toestemming kunt u hier downloaden).

 1. Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Let op: deze foto moet voldoen aan strenge eisen zoals: vooraanzicht, geen hoofddeksel, geen donkere bril, breedte van het hoofd 2 centimeter. Ga voor een foto naar een professionele fotograaf en controleer of deze de eisen kent en toepast. Ze staan beschreven op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 2. Heeft u een identiteitskaart en een paspoort? Dan moet u deze beide meenemen naar de afspraak, ook al is dit document niet meer geldig. Heeft u het document niet meer in uw bezit? dan hebben wij een origineel proces verbaal nodig.

 3. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen.

 4. Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (bestanden voor de toestemming kunt u hier downloaden). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

 5. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument hoeft u voor een procesverbaal niet meer naar de politie. Vanaf 3 oktober kunnen inwoners daarvoor bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen..

Achtergrondinformatie

Reizen met kinderen
Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van het ministerie van defensie.

Tips

Vraag het paspoort tijdig aan
De doorlooptijd van de afhandeling van het paspoort is ongeveer 1 week. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Houdt u daar rekening mee.

Spoedprocedure
Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u op maandag t/m vrijdag een aanvraag indient voor 12.30 uur, kunt u het paspoort de volgende werkdag afhalen. Let u wel op eventuele afwijkende openingstijden van het stadhuis, zie www.weert.nl/contact.

Het paspoort mag nooit verlopen zijn
U heeft een geldig reisdocument nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort.

De regels verschillen per land
Houdt u er rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

2e paspoort
Een 2e paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft. Een 2e paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffend land ligt, kunt u een 2e paspoort aanvragen. U kunt een 2e paspoort krijgen als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet wel kunnen aantonen dat u dit paspoort nodig hebt. Hiervoor worden twee bewijsstukken gevraagd: een verklaring van uw werkgever gecombineerd met bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel, uitnodiging van het buitenlands bedrijf, vliegticket van de aanstaande reis enz.).

Zakenpaspoort
Als u veel reist en daardoor veel stempels in uw paspoort krijgt kan het gebeuren dat uw paspoort 'vol' raakt en u een nieuwe moet aanvragen voordat deze is verlopen. Om dat te voorkomen is het mogelijk een 'zakenpaspoort' aan te vragen. Deze is op zich identiek aan een gewoon paspoort, maar heeft meer bladzijden voor het plaatsen van stempels.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Paspoort'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

identiteitsbewijs; reisdocument; pas; legitimatiebewijs; pass; pasport; paspoort verlengen; bijschrijven; ID; ID kaart; ID-kaart; ID-card; identiteitskaart; identiteitkaart; visum; paspoortaanvraag; identietijdskaart; indentiteit; identificatie; pasport; visum; verlenging;paspoortfoto; foto eisen; babyfoto; toestemmingsformulier; toestemming ouder; toestemming reisdocument

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten