Geboorteaangifte

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Geboorteaangifte

Heeft u net een kind gekregen? Proficiat! Het is verplicht binnen drie dagen na de bevalling aangifte te doen van de geboorte in de gemeente waar het kindje is geboren.

In Weert kunnen ouders de geboorte van hun kind(eren) online aangeven en u hoeft dan alleen nog fysiek een handtekening te zetten onder het document. Dat laatste kan op afspraak in het stadhuis of bij het geboorteloket van ziekenhuis SJG Weert. De handtekening in het stadhuis zetten is mogelijk van maandag t/m vrijdag. In het ziekenhuis kan dit op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Bijzonder is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die dagen naar het ziekenhuis toe komt. Hij of zij zorgt ervoor dat de akte voor u klaar ligt ter ondertekening. Zeker voor alleenstaande moeders die in het ziekenhuis bevallen en nog een paar nachten moeten blijven, is het geboorteloket een uitkomst. Ze hoeven niemand te machtigen en kunnen hun kindje zelf aangeven. Online geboorteaangifte doen is snel, 24/7 bereikbaar én gemakkelijk. Een uitkomst voor ouders zodat ze de eerste dagen na de geboorte zoveel mogelijk tijd met hun kindje kunnen doorbrengen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat straks de handtekening ook online gezet kan worden, maar daarvoor zijn gemeente en het ziekenhuis SJG Weert afhankelijk van de Nederlandse wetgeving.

Kosten

De ouders kunnen tegen betaling een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen. Dit kost € 13,20.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente terecht na het maken van een afspraak. De ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt ervoor dat op het moment dat u komt alles klaarligt om snel en goed de geboorteakte voor u op te maken. Via bovenstaande linkjes (zie het blok online regelen) kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente.

Opmaken van de akte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren, maakt een akte van geboorte op. In deze akte staan de gegeven voornaam of voornamen van het kind genoteerd. Uiteraard worden ook de achternaam en de namen van de ouders vermeld, alsmede de geboortedatum -tijd en -plaats.

Afschrift van de akte

De ouders kunnen tegen betaling van de leges een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen.

Voorwaarden


Voor geboorteaangifte geldt een wettelijke termijn

U bent verplicht een pasgeborene binnen drie dagen na de dag van de geboorte aan te geven. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden in deze termijn meegerekend. Als de termijn van drie dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, maar er moeten altijd twee werkdagen in de termijn zitten.

U hoeft uw kind niet mee te nemen.

Ook de geboorteaangifte van een kindje dat dood wordt geboren, is verplicht. Dit geldt voor een doodgeboren kindje na een zwangerschap van 24 weken of meer. Voor het kindje wordt een overlijdensakte opgemaakt.

Schema termijn geboorteaangifte

Aangiftedagen

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Geboortedag

Maandag

X

X

X

Dinsdag

X

X

X

Woensdag

X

X

X

X

X

Donderdag

X

X

X

X

Vrijdag

X

X

X

X

Zaterdag

X

X

X

Zondag

X

X

X

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een te laat gedane aangifte melden aan de officier van justitie.

Wie is bevoegd/verplicht tot het doen van aangifte van geboorte?

 1. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De wettelijke moeder kan zijn:
  - De vrouw die het kind heeft gebaard;
  - De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder;
  - De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend;
  - De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld;
  - De vrouw die het kind heeft geadopteerd.

 2. Ook de vader kan de geboorte aangeven. Het woord vader betekent hier de wettelijke, juridische vader. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.

 3. Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

DigiD

Als u online aangifte wilt doen, heeft u uw DigiD nodig. Het is handig deze bij de hand te hebben samen met andere belangrijke papieren als de geboorte aanstaande is. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Meenemen

Bij de aangifte van geboorte in het stadhuis, ook als u online aangifte hebt gedaan, neemt u mee:

 1. Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart;

 2. Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u vanwege de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;

 3. Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje;

 4. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, maar het kind wel heeft erkend: een uittreksel van de erkenning van de ongeboren vrucht. Is het kind nog niet erkend? Neemt u dan telefonisch contact via (0495) 57 50 00;

 5. Als u dat heeft: akte van naamskeuze (als bij de erkenning van uw kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt).

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid. Woont u niet in Weert, neemt u dan een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart mee van beide ouders. Dit geldt ook als u geen Nederlander bent: alle documenten ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van beide ouders meenemen.

Achtergrondinformatie

Geboorteaangifte na overlijden

Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden.

In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente).

Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moeten worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is.

De keuze van de naam

De ouders bepalen welke geslachtsnaam (achternaam) de kinderen zullen krijgen.

 1. Het is wettelijk verplicht dat alle kinderen uit een relatie tussen man en vrouw dezelfde geslachtsnaam krijgen.
 2. Als u gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de moeder geven dan moet u, voorafgaand aan de geboorteaangifte, een naamskeuze maken. Deze keuze geldt ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Omdat de moeder vaak niet bij de geboorteaangifte aanwezig kan zijn, moet u de akte van naamskeuze voor de bevalling hebben opgemaakt.
 3. Als u gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de vader geven, hoeft u geen naamskeuze te maken. Als gehuwde ouders namelijk niet kiezen, krijgt het kind automatisch de geslachtsnaam van de vader. Dit gebeurt vervolgens ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie.
 4. Als u niet gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de moeder geven, hoeft u geen naamskeuze te maken. Uw kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de moeder. Het maakt daarbij niet uit of het kind wel of niet erkend is.
 5. Als u niet gehuwd bent en u wilt uw kind de geslachtsnaam van de vader geven, dan moet u de akte van naamskeuze tegelijkertijd met de erkenningsakte opmaken.

Kan de vader geen aangifte doen?

Als de vader ontbreekt of verhinderd is de aangifte te doen dan gaat de verplichting over op eenieder die bij de geboorte aanwezig is geweest. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd of een gemachtigde van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Andere nationaliteit

Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van de Staat waarvan het kind wel de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het betreffend land.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Geboorteaangifte'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

aangifte van geboorte; melding van een geboren kind; baring; bevalling; kind aangeven; telg; pasgeborene; gezinsuitbreiding; blijde verwachting; uitgeteld; ooievaar; beschuit met muisjes; komst van een kind; nieuwgeborene;

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten