Verkiezingen Europees Parlement

U bevindt zich hier: Home » Actueel » Verkiezingen Europees Parlement

Verkiezingen Europees Parlement

Laat uw stem horen!

Binnenkort vinden er weer verkiezingen plaats. Dit keer mag u stemmen voor het Europees Parlement. Heeft u stemrecht? Dan mag u op donderdag 23 mei 2019 tussen 07.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen. Met uw stem bepaalt u mee wie de nieuwe Nederlandse leden van het Europees Parlement worden. Stemmen is een belangrijk recht. Laat uw stem niet verloren gaan!

Stembureauleden en stemmentellers gezocht

Om deze dag goed te laten verlopen, zoekt de gemeente Weert inwoners die mee willen helpen als stembureaulid of stemmenteller. Doet u mee? Geef u dan bij ons op. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op:

  Stembureauleden en stemmentellers

Verkiezingen07

Stemmen: hoe gaat het in zijn werk?

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Waar stemmen we voor?

De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Het Europees Parlement vertegenwoordigt de belangen van de burgers in de EU. Zij nemen wetten aan over onderwerpen zoals economische groei, beperking van het energieverbruik en voedselveiligheid.

Mag ik stemmen?

U krijgt een stempas voor de verkiezingen van het Europees Parlement als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 • Op 9 april 2019 in de gemeente Weert staat ingeschreven;
 • De Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen die vanwege een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, mogen stemmen. Mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet, als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling, mogen niet stemmen.

In het buitenland tijdens de verkiezingen?

Bent u tijdens de verkiezingen op 23 mei 2019 tijdelijk in het buitenland? Of woont u in het buitenland? Laat uw stem dan niet verloren gaan. Lees hier wat u kunt doen om te stemmen.

Tijdelijk in het buitenland
Staat u als Nederlander ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En bent u op 23 mei 2019 tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Stem dan via een volmacht of per brief.

 1. Volmacht
  Met een volmacht machtigt u een andere kiezer om namens u te stemmen. Hoe u dat doet, leest u onder "een andere kiezer machtigen".
 2. Per brief

  U kunt per brief vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres stemmen. Daarvoor heeft u een briefstembewijs nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag. Zorg ervoor dat uw aanvraag uiterlijk op 25 april 2019 bij de gemeente Den Haag binnen is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Woonachtig buiten Nederland
Woont u als Nederlander in het buitenland en bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Registreert u zich dan bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland. Dit kan tot uiterlijk 11 april 2019. Op de website van de gemeente Den Haag vindt u hierover meer informatie.

Als niet-Nederlander stemmen voor verkiezing

Woont u tijdens de verkiezingen op 23 mei 2019 in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de EU? Dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat.

In Nederland stemmen
Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de EU? Maar wilt u op 23 mei 2019 in Nederland uw stem uitbrengen? Dan moet u zich registreren. Lees deze begeleidende brief goed door en vul dan het formulier model Y 32 volledig in. Zorg dat dit formulier, samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, uiterlijk 9 april 2019 door de gemeente Weert ontvangen is. U stemt dan voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

In het land van herkomst stemmen
Wilt u stemmen in het land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan geeft u in uw eigen land van herkomst aan dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt dan ook geen stempas. U stemt dan voor de leden van uw eigen lidstaat.

Stempas

Als u stemrecht heeft, dan krijgt u in de week van 29 april-4 mei (week 18) een stempas toegestuurd. Op die stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau, maar u bent niet verplicht om dáár te stemmen. U kunt bij alle stembureaus in de gemeente Weert stemmen. Een overzicht van alle stembureaus staat hieronder op deze pagina. Neem naast de stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u schriftelijk of aan de balie van het stadhuis een nieuwe stempas aanvragen. Het schriftelijke verzoek moet, samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs, uiterlijk maandag 20 mei 2019 binnen zijn bij de gemeente Weert. Tot woensdag 22 mei 2019, uiterlijk 12.00 uur, kunt u persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen in het stadhuis. Daarvoor moet u ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Mocht u de verloren stempas later weer terugvinden, dan kunt u deze niet meer gebruiken. U kunt alleen stemmen met de nieuwe stempas.

Geldig identiteitsbewijs verplicht

Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Dat document mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit betekent dat uw identiteitsbewijs in elk geval geldig moet zijn tot 24 mei 2014 of een latere datum.

Met uw stempas en identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Weert stemmen. Zonder deze documenten mag u niet stemmen.

ID meer dan vijf jaar verlopen?
Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan, zodat u kunt stemmen tijdens de verkiezingen. Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak om een identiteitsbewijs aan te vragen, kunt u terecht op www.weert.nl/paspoort, www.weert.nl/identiteitskaart of www.weert.nl/rijbewijs.

ID kwijt of verloren?
Is uw identiteitsbewijs kwijt of verloren én lukt het niet meer om voor de verkiezingen een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen? Dan kunt u tot op de dag van de verkiezingen nog terecht in het stadhuis om een verklaring van verlies of diefstal te tekenen. Met die verklaring van verlies of diefstal kunt u, samen met een ander pasje met daarop uw naam en foto, toch stemmen. Dat pasje kan bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of een ziekenhuispasje zijn.

Geen ID en wilt geen ID aanvragen?
Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u te stemmen. In dat geval controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen. U kunt een aanvraag voor een schriftelijke volmacht indienen bij de gemeente. Deze aanvraag moet zowel door u als door uw gemachtigde zijn ondertekend en moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 in het bezit zijn van de gemeente Weert. Hoe u iemand schriftelijk machtigt, leest u onder "een andere kiezer machtigen".

Hulp bij het stemmen?

Het is niet toegestaan om met twee of meer personen in één stemhokje te zijn. Kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, mogen wél geholpen worden door een tweede persoon in het stemhokje. Kinderen mogen niet mee in het stemhokje, tenzij duidelijk is dat van beïnvloeding absoluut geen sprake kan zijn. Zo mag een kindje van drie jaar wel met de moeder mee in het stemhokje.

Een andere kiezer machtigen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Als u stemrecht hebt, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dat kan met de onderhandse volmacht of de schriftelijke volmacht. Iedere kiezer mag naast zijn/haar eigen stem maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtstem brengt u tegelijkertijd uit met uw eigen stem.

Onderhandse volmacht
Bij onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit de gemeente Weert om op de dag van de verkiezingen voor u te stemmen. Vul samen met de persoon die u gaat machtigen de achterkant van de stempas in en onderteken deze. Dit kan nog tot op de dag van de verkiezingen zelf, 23 mei 2019. In het stemlokaal zelf kan dit niet meer. Belangrijk is dat u degene die voor u gaat stemmen (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen) meegeeft.

Schriftelijke volmacht
Bij schriftelijke volmacht levert u vooraf een verzoek in, waarin staat dat een andere kiezer voor u gaat stemmen. Vul hiervoor het L8 formulier (verzoek om bij volmacht te mogen stemmen) in. Dat formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Zorg dat dit formulier uiterlijk 20 mei 2019 door de gemeente Weert ontvangen is. Dat kan via de balie of per post. U heeft daar geen identiteitsbewijs voor nodig. Als het verzoek wordt goedgekeurd, krijgt de gemachtigde vóór de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. De kiezerspas kunt u aan de balie van het stadhuis of schriftelijk via het K6 formulier (verzoek om een kiezerspas) aanvragen. Daarvoor heeft u een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs nodig. Aan de balie van het stadhuis kunt u terecht tot woensdag 22 mei 2019, uiterlijk tot 12.00 uur, om een kiezerspas aan te vragen. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 binnen zijn bij de gemeente Weert. U kunt dan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen, niet meer met uw stempas.

Waar kan ik stemmen?

Een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Weert ziet u in de lijst hieronder of bekijk alle stembureaus op de kaart onderaan deze pagina (rode markeerpunten). Al onze stemlokalen zijn toegankelijk voor minder validen.

 • Stadhuis, Wilhelminasingel 101
 • Odaschool Anjelierstraat, Anjelierstraat 9
 • Blokhut Scouting Fatima, Nieuwstraat 90
 • Kantine MFS Aan de Bron, Maaslandlaan 3
 • Zorgcentrum Hieronymus, Biest 43
 • Brede School Markeent, St. Jozefslaan 102
 • Wijkgebouw Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
 • Sportpark Graswinkel, Fuutstraat 4
 • MFA Kimpeveld, St. Barbaraplein 2 
 • Sportpark Op den Das, Bocholterweg 89
 • Trefcentrum Willem Litjenshof, Willem Litjenshof 16
 • Kantine SV Laar, Molenakkerdreef 101
 • IKC Laar, Aldenheerd 10
 • Schutterslokaal De Krang, Ittervoorterweg 70H
 • Woonzorgcentrum Hornehoof, Vogelsbleek 20
 • Basisschool Leuken, Middelstestraat 77
 • Brede School Moesel, Stadhouderslaan 21
 • St. Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6 
 • Wijkgebouw Groenewoud, Kesselstraat 28
 • Scouting St. Job Leuken-Weert, Klein Leuken 14
 • Stemlokaal Moesel, Nassaulaan 5
 • Odaschool Annendaal, Annendaal 10
 • Gemeenschapscentrum De Zaal, Mariastraat 1
 • Trefcentrum voor Ouderen, Fr. Strouxstraat 53

Openingstijden stembureaus
De stembureaus zijn open van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Mobiel stembureau
U kunt uw stem ook uitbrengen bij een mobiel stembureau. Deze is te vinden op de volgende plaatsen en tijden (zie ook groene markeerpunten in de kaart onderaan deze pagina):

 • 06.15 – 08.30 uur Station NS (Stationsplein)
 • 09.00 – 09:45 uur Oranjeflat, De Oranjetref (Oranjeplein 1b)
 • 10.00 – 10.30 uur Woonzorgcentrum Zuyderborgh (St. Jozefhof 4)
 • 11.00 – 12.00 uur Verzorgingshuis Ververshof (Kasteelsingel 8)
 • 12.15 – 12.45 uur Gilde Opleidingen (Drakesteyn 5)
 • 13.00 – 14.00 uur Woonzorgcentrum Nedermazehof (Maastrichtstraat 70)
 • 15.00 – 15.30 uur Recreatieruimte Geertenhof (Geertenhof 2)
 • 16.00 – 16.30 uur Woonzorgcentrum Hushoven (Rietstraat 2)
 • 18.00 – 20.00 uur Kantine SV Laar (Molenakkerdreef 101)

Stemwijzer

Een digitale StemWijzer volgt nog.

Contact

Voor vragen of meer informatie over de verkiezingen, kunt u terecht bij:

 • Gemeente Weert, afdeling Publiekszaken, tel. (0495) 575 000 of e-mail verkiezingen@weert.nl (voor algemene vragen over de verkiezingen).
 • Informatiepunt Verkiezingen, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, tel. (070) 426 7329, e-mail kiesraad@kiesraad.nl of website www.kiesraad.nl.

Verkiezingen - Elke stem telt

Downloads

BestandGrootte
 Verkiezingen - Formulier K6 kiezerspas.odt 10.59 kB
 Verkiezingen - Formulier K6 kiezerspas.pdf 27.10 kB
 Verkiezingen - Formulier L8 schriftelijke volmacht.odt 11.57 kB
 Verkiezingen - Formulier L8 schriftelijke volmacht.pdf 67.46 kB
 Verkiezingen - Formulier Y32 begeleidende brief (Nederlands Duits Engels Frans).pdf 14.77 kB
 Verkiezingen - Formulier Y32 registreren stemmen in Nederland.odt 10.11 kB
 Verkiezingen - Formulier Y32 registreren stemmen in Nederland.pdf 21.83 kB
 Verkiezingen - Formulier Y32 vertalingen (Duits Engels Frans).pdf 157.70 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt de kaart op deze pagina daarom niet bekijken.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten