Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018

U bevindt zich hier: Home » Actueel » Verkiezingen gemeenteraad

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018

Een gezin in het stemlokaal.

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen tijdens de verkiezing voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad komen. U oefent zo invloed uit op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende vier jaar.

In de gemeenteraad worden veel zaken beslist die u direct aangaan. Denk daarbij aan onderwerpen als huisvesting, cultuur, sport, verkeer en huishoudelijke zorg. De raad bepaalt het beleid en beslist waaraan geld wordt uitgegeven. Daarnaast geeft de raad aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht dit beleid met het beschikbaar gestelde geld uit te voeren. En achteraf controleert de raad of dit goed is gebeurd. De raadsleden worden één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners van Weert. Ú bepaalt dus wie er in de raad gekozen worden en deze belangrijke beslissingen nemen.

De stembureaus zijn 21 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Als u stemrecht heeft, dan krijgt u begin maart uw stempas toegestuurd. Daarmee kunt u in alle stembureaus binnen de gemeente Weert stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen. Een lijst van alle stembureaus in Weert staat hieronder bij "Stemlokalen". Neem naast uw stempas ook uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv, ook wel Sleepwet genoemd). Het raadgevend referendum vindt tegelijkertijd plaats met de gemeenteraadsverkiezingen. Kijk voor meer informatie op de pagina referendum of op de website van de Referendum-commissie

Tellers en stembureauleden gezocht

De gemeente Weert zoekt inwoners die mee willen helpen als stemmenteller of stembureaulid bij de verkiezingen van de gemeenteraad en het referendum op woensdag 21 maart. Bent u op 21 maart 18 jaar of ouder? Dan kunt u zich tot en met 4 maart opgeven. Het aanmeldingsformulier vindt u op deze pagina. Daar vindt u ook een beschrijving van de taken, het profiel en de hoogte van de vergoeding.

Verkiezingen - Elke stem telt

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Stemmen en machtigen

Mag ik stemmen?

Alle inwoners van de gemeente Weert mogen stemmen, àls ze op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn. Vreemdelingen van buiten de Europese Unie mogen stemmen als ze langer dan vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen die vanwege een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, mogen stemmen. Mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet, als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling, mogen niet stemmen.

Identiteitsbewijs en stempas verplicht

Om te kunnen stemmen neemt u uw stempas en een identiteitsbewijs mee. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Het identiteitsbewijs mag uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland zijn en het mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit betekent dat uw identiteitsbewijs in elk geval geldig moet zijn tot 22 maart 2013 of een latere datum. Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan, zodat u kunt stemmen tijdens de verkiezingen. Reken op minimaal vijf werkdagen voor u in bezit bent van uw nieuwe identiteitsbewijs. Kijk voor informatie en het maken van een afspraak op www.weert.nl/paspoort, www.weert.nl/identiteitskaart of www.weert.nl/rijbewijs.

Een andere kiezer machtigen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Machtig dan een andere kiezer om dit voor u te doen. Hiervoor heeft u twee mogelijkheden: de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen die hij/zij tegelijk met de eigen stem uitbrengt.

Onderhandse volmacht

Met uw stempas machtigt u een andere kiezer, die ook in de gemeente Weert als kiezer staat geregistreerd, om voor u te stemmen. Deze volmacht geeft u door de achterkant van de stempas in te vullen, te ondertekenen en (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs mee te geven. Ook in dit geval mag het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. Geef uw stempas en identiteitsbewijs alleen aan een ander mee, nadat u zelf hebt ingevuld wie u machtigt tot het uitbrengen van uw stem. De onderhandse volmacht kunt u verlenen tot en met 21 maart. U kunt geen volmacht verlenen in het stemlokaal.

Schriftelijke volmacht

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer, die ook in de gemeente Weert als kiezer staat geregistreerd, schriftelijk machtigen. Dit kan met het formulier L 8 (verzoek om bij volmacht te mogen stemmen). Het formulier kunt u downloaden via deze link (pdf). Het is ook verkrijgbaar in het stadhuis. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend, samen met de stempas, uiterlijk 16 maart in het bezit zijn van de gemeente.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas verloren? Dan kunt u schriftelijk of mondeling een nieuwe stempas vragen. Het schriftelijke verzoek, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, moet uiterlijk 16 maart in het bezit zijn van de gemeente. Tot uiterlijk dinsdag 20 maart 12.00 uur, kunt u persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen in het stadhuis. Hiervoor moet u ook uw geldige identiteitsbewijs meenemen. Mocht u uw oude stempas weer terugvinden, dan is het niet meer mogelijk om met de oude stempas te stemmen. U kunt alleen stemmen met uw nieuwe stempas. Is uw identiteitsbewijs gestolen of vermist? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. Bij uw aanvraag voor een nieuwe stempas toont u de verklaring van verlies of diefstal, samen met een pasje met daarop uw naam en foto. Denk bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde OV-chipkaart of een ziekenhuispas.

Stemlokalen

Een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Weert ziet u in de lijst hieronder of bekijk alle stembureaus op deze kaart. Daarnaast kunt u zien welke stembureaus voldoen aan de landelijke 'checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen'. Deze stembureaus zijn met groene markeerpunten aangegeven in de kaart, of met een * in de lijst hieronder. Deze stembureaus zijn goed toegankelijk voor rolstoelen. De overige stembureaus zijn ook toegankelijk voor mindervaliden (met hulp), maar voldoen niet aan alle gestelde toegankelijkheidscriteria.

 • Stadhuis, Wilhelminasingel 101 (*)
 • Odaschool Anjelierstraat, Anjelierstraat 9
 • Blokhut Scouting Fatima, Nieuwstraat 90
 • Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 3
 • Zorgcentrum Hieronymus, Biest 43
 • Brede School Markeent, St. Jozefslaan 102
 • Wijkgebouw Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
 • Sportpark Graswinkel, Fuutstraat 4
 • MFA Kimpeveld, St. Barbaraplein 2 (*)
 • Sportpark Op den Das, Bocholterweg 89 (*)
 • Trefcentrum Willem Litjenshof, Willem Litjenshof 16
 • Kantine SV Laar, Molenakkerdreef 101
 • IKC Laar, Aldenheerd 10 (*)
 • Schutterslokaal De Krang, Ittervoorterweg 70H
 • SBO Het Palet, Beatrixlaan 1
 • Woonzorgcentrum Hornehoof, Vogelsbleek 20 (*)
 • IKC Leuken, Middelstestraat 77 (*)
 • Brede School Moesel, Stadhouderslaan 21 (*)
 • St. Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6
 • Wijkgebouw Groenewoud, Kesselstraat 28
 • Scouting St. Job Leuken-Weert, Klein Leuken 14
 • Stemlokaal Moesel, Nassaulaan 5
 • Odaschool Annendaal, Annendaal 10
 • Gemeenschapscentrum De Zaal, Mariastraat 1
 • Trefcentrum voor Ouderen, Fr. Strouxstraat 53

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn open van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Mobiel stembureau

U kunt uw stem ook uitbrengen bij een mobiel stembureau. Deze is te vinden op de volgende plaatsen en tijden:

 • 06.15 – 08.30 uur Station NS (Stationsplein)
 • 09.00 – 09:45 uur Oranjeflat, De Oranjetref (Oranjeplein 1b)
 • 10.00 – 10.30 uur Woonzorgcentrum Zuyderborgh (St. Jozefhof 4)
 • 11.00 – 12.00 uur Verzorgingstehuis Ververshof (Kasteelsingel 8)
 • 12.15 – 12.45 uur Gilde Opleidingen (Drakesteyn 5)
 • 13.00 – 14.00 uur Woonzorgcentrum Nedermazehof (Maastrichtstraat 70)
 • 15.00 – 15.30 uur Recreatieruimte Geertenhof (Geertenhof 2)
 • 16.00 – 16.30 uur Woonzorgcentrum Hushoven (Rietstraat 2)
 • 18.00 – 20.00 uur Kantine SV Laar (Molenakkerdreef 101)

Hoe stem ik?

Met uw stempas en uw (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsbewijs kunt u in elk stemlokaal in de gemeente stemmen. Het identiteitsbewijs (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) moet dus in elk geval geldig zijn tot 21 maart 2013 of een latere datum. De stemlokalen zijn open op woensdag 21 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembiljet en rood potlood

U stemt met een papieren stembiljet en een rood potlood. Het stembiljet ontvangt u van de stembureauleden in het stembureau. Op het stembiljet zijn de kandidaten in kolommen weergegeven, per partij/lijst. U plaatst een kruisje in het vakje voor de kandidaat van uw keuze of u kleurt dat vakje (deels) in. U doet dat met het rode potlood dat u in het stemhokje aantreft. U mag slechts één kandidaat kiezen. Het is niet mogelijk een partij te kiezen. Schrijf of teken verder niet op het stembiljet. U loopt dan namelijk het risico dat uw identiteit wordt achterhaald en uw stembiljet daardoor ongeldig wordt. Ook als u meerdere hokjes heeft ingekleurd, is uw stem ongeldig. Mocht u uw stembiljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt, of u heeft zich vergist, dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stembureauleden in het stemlokaal. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door niets aan te kruisen. Het stembiljet blijft dan dus leeg.

Hulp bij het stemmen?

Twee of meer personen in één stemhokje is niet toegestaan. Alleen kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen (bijv. blind/slechtziend of Parkinson) mogen in het stemhokje geholpen worden. In het stemhokje is geen hulp toegestaan bij een verstandelijke beperking of beperkte leesvaardigheid of analfabetisme. Ook kinderen mogen niet mee in het stemhokje, tenzij duidelijk is dat van beïnvloeding absoluut geen sprake kan zijn (bijv. moeder met een kind van drie jaar).


Op wie kan ik stemmen?

Raadsleden

U stemt voor de leden van de gemeenteraad. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen. U ontvangt een complete lijst rond donderdag 8 maart, deze worden huis-aan-huis verspreid. De kandidatenlijsten worden in de verkiezingskrant gepubliceerd. In de verkiezingskrant vindt u informatie over hoe u kunt stemmen en over de politieke partijen. De krant wordt in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 maart huis-aan-huis verspreid.

Politieke partijen en verkiezingsprogramma's

Alle mensen die samen op een lijst staan, hebben dezelfde politieke opvattingen. Deze opvattingen kunt u lezen in de verkiezingsprogramma’s. De nummer één op de lijst is de lijsttrekker. De politieke partij bepaalt zelf wie dat is. Onder de naam van de lijsttrekker volgen de namen van de overige kandidaten. U kunt ook op één van hen stemmen: dat wordt wel het uitbrengen van een voorkeurstem genoemd. U stemt dan dus niet op de lijsttrekker, maar op een andere kandidaat van die partij. Uw stem gaat niet verloren als u stemt op een kandidaat die uiteindelijk niet gekozen wordt. Uw stem komt dan ten goede aan de andere kandidaten op dezelfde lijst. De volgende politieke partijen doen mee aan de komende verkiezingen (op volgorde van lijst zoals het ook op uw stembiljet komt te staan):

 Weert Lokaal

 CDA Weert

 VVD Weert

 SP Weert

 PvdA Weert

 D66 Weert

 DUS Weert

 Juist495

 Partij voor Weert

Voor de verkiezingsprogramma's kunt u terecht op de websites van de verschillende partijen.


Wat gebeurt er na het stemmen?

Tellen van stemmen

Per stembureau wordt geteld op welke kandidaten de stemmen zijn uitgebracht. Ook wordt vastgesteld hoeveel ongeldige en blanco stemmen zijn uitgebracht. Het tellen van de stemmen wordt gedaan door stembureauleden en eventueel daarvoor aangewezen tellers en is openbaar. De stembureaus geven hun uitslag door aan burgemeester en wethouders. Zij geven de verzamelde gegevens weer door, zodat ze uiteindelijk terechtkomen bij het centraal stembureau (CSB). Na het tellen van alle stemmen worden de zetels door het CSB over de verschillende politieke partijen verdeeld. Het CSB bestaat bij de gemeenteraadsverkiezing uit vijf leden: de burgemeester is voorzitter, de vier overige leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Zetelverdeling en kiesdeler

Allereerst wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de gemeenteraad te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels.

Restzetels

Na deze eerste zetelverdeling blijven er in het algemeen nog zetels over, de zogenaamde restzetels. Deze worden afhankelijk van het aantal zetels in een gemeenteraad verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden (bij gemeenten met negentien of meer gemeenteraadsleden; dit zijn gemeenten met meer dan 20.000 inwoners). Uiteindelijk worden zo alle zetels over de politieke partijen verdeeld.

Verdeling zetels over de kandidaten

Nadat de zetels door het Centraal Stembureau (CSB) van de gemeente over de partijen zijn verdeeld, wordt vastgesteld welke kandidaten zijn gekozen. Er wordt hierbij onder andere gekeken of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Uitslagenavond

Zoals gebruikelijk houdt de gemeente aan het eind van de verkiezingsdag – woensdag 21 maart – een open huis waar de inwoners van Weert kennis kunnen nemen van de uitslagen. Net als elders in Nederland sluiten ook in Weert om 21.00 uur de stembureaus. Vanaf ongeveer 21.30 uur is iedereen welkom in de hal van het stadhuis. Van tijd tot tijd worden daar de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt.

Uitslagen thuis volgen

Volg de gemeente tijdens de uitslagenavond op Twitter. De verkiezingsuitslag kunt u zodra deze beschikbaar is terugvinden op deze website. De uitslag komt ook te staan in de Gemeentewijzer in VIA Weert op 11 april.

Installatie raadsleden

Tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 29 maart om 19.30 uur wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. U kunt deze vergadering bijwonen in de raadzaal op de eerste verdieping van het stadhuis. De vergadering kunt u ook live volgen via gemeenteraad.weert.nl.

Benoeming wethouders

Na de verkiezingen vinden de coalitie-onderhandelingen plaats. Dan wordt bepaald welke politieke partijen het college gaan bemensen en de coalitie in de raad gaan vormen. De raad benoemt de wethouders. Dit gebeurt in een extra raadsvergadering, die in april of mei plaatsvindt. De datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Ook deze vergadering kunt u bijwonen om 19.30 uur in de raadzaal, of thuis volgen via gemeenteraad.weert.nl.


Wat gebeurt er met mijn stem?

De gemeenteraad

De gemeenteraad bekleedt een belangrijke functie in de gemeente: het is het hoogste orgaan. Dit is vastgelegd in de Grondwet. De hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de lokale regelgeving en het beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. Samen met het college van burgemeester en wethouders – dat belast is met het dagelijkse bestuur van de gemeente – neemt de gemeenteraad besluiten over alle mogelijke zaken. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering van de genomen besluiten. Het college is hierover verantwoording verschuldigd aan de raad. De gemeenteraad heeft dus een grote invloed op de gang van zaken in uw gemeente.

De bestuurders: burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad, zonder hier zelf deel van uit te maken. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), waarbij de gemeenteraad een adviserende rol heeft. De wethouders worden na de verkiezingen door de gemeenteraad benoemd. Elke wethouder heeft zijn of haar eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken of financiën. Bij het uitvoeren van taken wordt de wethouder gecontroleerd door de gemeenteraad.


Contact

Voor vragen of meer informatie over de verkiezingen, kunt u terecht bij:

 • Gemeente Weert, afd. Publiekszaken, tel. (0495) 575 000 of e-mail verkiezingen@weert.nl (voor algemene vragen over de verkiezingen).
 • Gemeente Weert, raadsgriffie, mevr. M. Wolfs-Corten, tel. (0495) 575206 of de heer P. Otten, tel. (0495) 575207, e-mail griffie@weert.nl (voor vragen over de lokale politiek).
 • Informatiepunt Verkiezingen, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, tel. (070) 426 7329, e-mail kiesraad@kiesraad.nl of www.kiesraad.nl.

Downloads

BestandGrootte
 Formulier schriftelijke volmacht (L8).pdf 21.69 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten